Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedeného nařízení.

Tímto dokumentem poskytujeme návštěvníkům webových stránek informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • registrace a následné publikace v sekci Volná místa a Kalendář akcí na portálu Zkola,
  • registrace a následné prezentace instituce a vzdělávacích akcí na portálu Sofia,
  • registrace a následné prezentace firmy na portálu Průvodce kariérou,
  • procházení webových stránek,
  • odběru novinek a newsletteru.

Registrace a prezentace na portálu Zkola, Sofia, Průvodce kariérou

Po vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách evidujeme e-mailovou adresu, kterou osobně zadáte. Tento údaj je evidován z důvodu identifikace při publikaci inzerátu v sekci Volná místa na portálu Zkola, při vložení události do Kalendáře akcí, dále při zaevidování instituce a následné vzdělávací akce na portálu Sofia a zaevidování instituce na portálu Průvodce kariérou.

Procházení webových stránek

Pro sledování návštěvnosti a využívání webových stránek je použit nástroj Google Analytics, který používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků především soubory cookie. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osob.

Odběr novinek a newsletteru

Pro využívání služby odběru novinek a newsletteru e-mailem potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaje vyplňujete v okamžiku přihlášení k této službě. Tento údaj slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje mohou být zpracovány správcem, zaměstnancem správce, smluvním partnerem, který vykonává administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webových stránek. Ostatním subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • automatizovaně, prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Výkon Vašich práv zajišťuje redaktorka Radka Dohnalová (dohnalova@spsotrokovice.cz), na kterou se obracejte v případě požadavku na výkon Vašich práv či informací ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí.

Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.