Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 334 936 Email: vospaspsm@vospaspsm.cz Web: https://www.potravinarska-skola.cz/

Úvodní slovo ředitele

Vážení, rád bych Vám představil naši školu. Jsme monotypní polyfunkční škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství a to jak výroby bezpečných potravin, tak i jejich komplexní kontroly.
V regionu patří škola mezi nejstarší – navazuje na tradice “Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži”, která byla založena v roce 1902. Mezi hlavní profilové předměty patří potravinářská technologie, biochemie, chemie (analytická a instrumentální, včetně laboratoří), biologie a mikrobiologie (také s laboratorními cvičeními). Nedílnou součástí učebních plánů jsou i různé formy praxe a díky realizaci projektu Leonardo da Vinci a Erasmus+ i zahraniční stáže.
Naše motto: “Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš”.

Připravenost absolventů

Absolventi maturitních oborů naleznou uplatnění při výrobě a kontrole potravin, v oblasti tvorby a kontroly životního prostředí, v hromadném stravování nebo obchodní činnosti.
Zvýšit si kvalifikaci a získat nové kompetence mohou na naší škole i dalším studiem ve VOŠ potravinářské a to jak programy vyššího odborného studia, tak i bakalářským programem (odbornou garanci a navazující magisterské studium zajišťuje FT UTB ve Zlíně).
Část absolventů pokračuje ve studiu na VŠ obdobného zaměření – VŠCHT Praha, VŠCHT Pardubice, Mendelova univerzita Brno.

Nabídka dalších služeb

Ubytování a stravování je zajištěno ve dvou domovech mládeže v těsném sousedství školy. Domovy mládeže nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit. Jejich specifikaci a finanční podmínky naleznete na jejich webových stránkách www.vetkm.cz nebo www.hskm.cz.
Škola je držitelem certifikátu “Trvalá vzdělávací základna MZe”, který jí umožňuje realizaci odborných seminářů a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a držitelem akreditace pro pro profesní kvalifikace 29-036-H “Mlékař” a 29-037-H “Sýrař”.

Ostatní informace

Nedílnou součástí všech učebních plánů jsou různé formy praxe v místě působnosti školy, v jejím okolí i celé ČR (více jak 100 privátních i státních organizací). Vybraní jedinci absolvují zahraniční stáže v rámci projektů ESF.
Škola realizuje i poradenskou a konzultační činnost, kurzy pro farmáře a odborné semináře.
Vzhledem k prohlubujícímu se nedostatku absolventů školy ve vzdálenějších regionech nabízejí budoucí zaměstnavatelé možnost individuálních stipendií.
Prohlídku školy, laboratoří a školního poloprovozu je možné realizovat i mimo termíny dnů otevřených dveří (po předběžné telefonické domluvě).

Školné

Jsme školou zřizovanou Krajským úřadem Zlínského kraje, školné se neplatí. Výjimku tvoří vyšší odborné studium, kde činí školné v souladu s platnou legislativou 3.000,- Kč/rok.

Seznam oborů