Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 338 932 Email: vetkm@vetkm.cz Web: https://www.vetkm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž je škola s více než 70 letou tradicí. Poskytuje žákům čtyřleté studium v oboru Veterinářství zakončené maturitní zkouškou. Školu považujeme za službu, kterou využívají rodiče k získání vzdělání pro ty, kteří jsou jim nejdražší, svoje děti. Pedagogický sbor a zaměstnanci školy proto pracují především pro žáky.

Připravenost absolventů

Vzdělávání žáků v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech je zajištěno kvalifikovanými učiteli. Studium je zaměřeno tak, aby absolventi našli uplatnění v privátním i státním sektoru v zemědělských a potravinářských podnicích, v asanační činnosti, v inseminaci, reprodukci zvířat v plemenářské práci, v péči o zdraví zvířat a životní prostředí a současně v případě zájmu mohli úspěšně pokračovat ve studiu na vysokých školách zejména přírodovědného zaměření –Veterinární univerzita Brno, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Nabídka dalších služeb

V případě zájmu zajistí škola pro budoucí žáky 1. ročníku ubytování na domově mládeže, a to na DM školy – podle kapacity, nebo na DM v bezprostřední blízkosti školy. V rámci DM školy je žákům k dispozici sportovní hala, posilovna, kuželna, tělocvična, venkovní hřiště a další možnosti sportovního vyžití.

Ostatní informace

Mimo zveřejněné dny otevřených dveří lze školu navštívit po telefonické dohodě na čísle 573 338 932 od 8:00 do 14:00 hodin.

Školné

Školné se neplatí.

Kontakt

Adresa školy

Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

MVDr. Blanka Havlová

Telefon

573 338 932

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

63459086

Seznam oborů