Střední zdravotnická škola Kroměříž

Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Telefon: 577002250,739097577 Email: sekretariat@szskm.cz Web: https://www.szskm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední zdravotnická škola Kroměříž je škola prověřená generacemi. Již více než 60 let připravuje žáky pro praktický život s cílem skloubit kvalitní vzdělání s výchovou k lidství. Škola disponuje motivovaným učitelským sborem a moderním materiálně technickým zázemím. Škola má své pevné místo mezi středními školami v Kroměříži i ve Zlínském kraji, kde úspěšně spolupracuje s významnými poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb. Škola je zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO. Krédo školy: „Stavíme na jistotě uplatnění“.

Připravenost absolventů

Absolvent je po vykonání maturitní zkoušky připraven nejen pro výkon povolání, ale také ke studiu na vysoké či vyšší odborné škole zdravotnického či sociálního zaměření. Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat další zvyšování poptávky po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících, a to v tuzemsku i v zahraničí. Absolvent má tedy velkou šanci uplatnit se bezprostředně po studiu na trhu práce ve vystudovaném oboru v lůžkových i ambulantních zařízeních nebo na specializovaných pracovištích dle vlastního výběru.

Nabídka dalších služeb

Žáci školy si mohou již v průběhu studia rozšířit odborné kompetence absolvováním akreditovaných kurzů. Žáci mohou zároveň volit z nabídky seminářů doplňujících výuku (seminář z první pomoci, ze somatologie, z anglického jazyka, matematiky nebo z informačních a komunikačních technologií) nebo se zapojit do některého z projektů např. Zdravý úsměv, Dobrovolnictví apod. Škola žákům nabízí i sportovní vyžití ve vlastní tělocvičně a posilovně. V případě potřeby škola poskytuje prostřednictvím svých odborných pracovníků poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ubytování a celodenní stravování zajišťuje Domov mládeže Pavlákova (ubytování – 1600 Kč/měsíc, stravné – 113/215 Kč/den). Obědy pro žáky poskytuje nedaleká školní jídelna ZŠ Zachar za cenu 38 Kč.

Ostatní informace

Nově přicházející žáci absolvují v úvodu 1. ročníku seznamovací pobyt, později pak lyžařský kurz. Pro 2. ročník je připraven sportovně turistický kurz a žáci 3. ročníku absolvují výlet do Prahy. Žáci vyšších ročníků se průběžně zúčastňují odborných exkurzí u nás i v zahraničí. Všichni žáci se mohou zapojit do pestrého programu Centra zdraví při SZŠ Kroměříž.

Školné

Jsme střední škola zřizovaná Zlínským krajem a školné se neplatí.

Kontakt

Adresa školy

Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

PhDr. Ludmila Hanáková

Telefon

577002250,739097577

Školní kariérový poradce

Mgr. Michaela Vajdová

vajdova.m@szskm.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00637939

Seznam oborů