Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín
Telefon: 577 008 111 Email: info@szszlin.cz Web: https://www.szszlin.cz
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Úvodní slovo ředitele

SZŠ a VOŠZ Zlín je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Vzdělává nelékařské zdravotnické obory. Sídlí v moderní budově v blízkosti nemocnice a Domova mládeže.

Připravenost absolventů

Vzdělávací program Zdravotnický asistent připravuje žáky pro práci nelékařských zdavotnických oborů, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.

Nabídka dalších služeb

Žáci a studenti ve škole mají možnost zapojit se do Klubu Zdravušek, společných projektů s UNICEF a Klubu integrovaného záchranného systému. Škola a DM nabízí celou řadu zájmových kroužků. Je organizován masérský kurz.

Ubytování je zajištěno v dvoulůžkových pokojích s možností celodenního stravování.

Ostatní informace

Škola v rámci projektů organizuje výměnné praxe žáků, studentů a učitelů v Jeně a Plymouthu.

Každoročně je pořádán zájezd do anglicky mluvící země.

Škola pořádá zpravidla první pátek v lednu reprezentační ples.

Žáci a studenti se pravidelně umísťují na předních místech v soutěžích zejména první pomoci, záchranářských a jiných soutěžích.

Na vysoké úrovni je dlouhodobá spolupráce s KNTB, a.s. Zlín., ZZS ZK a HZS ZK.

Školné

Na oborech středního vzdělávání se školné nehradí. Na oborech VOŠ je školné 3 000 Kč za školní rok.

Kontakt

Adresa školy

Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Hynek Steska

Telefon

577 008 111

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00226319

Seznam oborů