Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 551 500 Email: supsuh@supsuh.cz Web: https://supsuh.cz/

Úvodní slovo ředitele

Naše škola se řadí k největším státním školám výtvarného zaměření v ČR a stále si udržuje svou přední pozici mezi těmito školami. Studenty vede k samostatné práci v devíti uměleckých oborech.

Připravenost absolventů

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Žáci jsou připraveni na kvalitní uplatnění na trhu práce. Na úřadu práce nejsou naši absolventi téměř evidováni. O kvalitě studia svědčí i počet přijímaných absolventů na vysoké školy.

Nabídka dalších služeb

Škola má vlastní kuchyni a jídelnu. Žáci také využívají možnost ubytování na internátě.

Ostatní informace

Škola je zapojena do mezinárodního projektu Comenius, žáci jsou úspěšní v národních i mezinárodních soutěžích. V posledních letech jsme například získali první ceny v Hong Kongu a v Bologni.

Školné

Vzdělávání je bezplatné.

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749

Seznam oborů