Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Sklářská 603/8 - Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 621 466 Email: kancelar@sklarskaskola.cz Web: https://www.sklarskaskola.cz/

Úvodní slovo ředitele

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí je jedinečná střední škola svým specifickým zaměřením i vzdělávacím programem připravující své žáky ve výtvarných a uměleckořemeslných oborech, jako jsou Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, Průmyslový design, Užitá malba, Uměleckořemeslné zpracování skla a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla. Oborová struktura se rozvíjí ve třech základních výtvarných a uměleckořemeslných směrech: sklo, design a malba.

Připravenost absolventů

Absolventi tříletého učebního oboru mohou být zaměstnáni ve firmách nebo mohou pokračovat ve studiu maturitního uměleckořemeslného oboru na škole.

Absolventi čtyřletých maturitních oborů mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu v rámci společného pracoviště SUPŠS a UTB Zlín, na VŠUP Praha a na dalších VŠ s výtvarným a uměleckým zaměřením nebo pedagogických či filozofických fakultách v ČR nebo EU.

Nabídka dalších služeb

Ubytování: zajišťuje Domov mládeže ISŠ – COP a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí.

Stravování: obědy jsou zajištěny na Obchodní akademii Valašské Meziříčí.

Ostatní informace

SUPŠ sklářská je UNESCO škola. Je členem mnoha sdružení nebo asociací sdružujících organizace zabývající se výtvarnými a uměleckými řemesly a sklářskou výrobou, spolupracuje s vybranými českými i zahraničními školami a firmami. Jako jediná střední škola v ČR je autorem vlastních projektů výzkumu a vývoje v oblasti sklářských technologií. Svými výtvarnými pracemi se prezentuje v soutěžích a na výstavách v ČR, SR, IT, BG, N, D a dalších státech EU.

Virtuální prohlídka školy:

Shlédněte virtuální prohlídku naší školy ZDE.

Školné

Bezplatné vzdělávání.

 

 

Seznam oborů