Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 116 811 Email: info@szesro.cz Web: https://www.szesro.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm, jako jedna z mála škol v kraji nabízí vzdělávání pro milovníky přírody a zvířat s širokou možnosti uplatnění a slouží k rozvoji venkovského prostoru. Je zařazena do Trvalé vzdělávací základny MZe a v červnu 2016 byla jmenována ministrem zemědělství ČR Centrem odborné přípravy s významnou finanční podporou.

Připravenost absolventů

Absolventi jsou připraveni pro výkon činností a pozic souvisejících s přírodou, životním prostředím, ať už ve výrobních a podnikatelských aktivitách, státní správě a samosprávě a v široké škále služeb.

Nabídka dalších služeb

Škola nabízí kroužek kynologický, chov zájmových zvířat a kroužek včelařský. Zájemci o jezdecký sport se mohou přihlásit do jezdeckého klubu parkurového nebo westernového jezdění u spolupracujících chovatelů koní. Během studia získají řidičský průkaz na traktor, osobní automobil a v učebním oboru i na nákladní automobil. Každoročně realizujeme pro zemědělce Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Žáci absolvují kurz, kterým získají oprávnění pro nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin.

Ostatní informace

Škola je Trvalou vzdělávací základnou ministerstva zemědělství, Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a cvičnou školou Mendelovy univerzity Brno. Je členem Agrární komory Valašska, Svazu ekologických zemědělců Pro-Bio Šumperk, Krajské organizace Spolku pro rozvoj venkova, partnerem Celostátní sítě pro rozvoj venkova.

Školné

Školné žáci neplatí. V učňovském oboru Zemědělec – farmář žáci dostávají stipendium ve výši 300 – 500 Kč měsíčně.

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Mgr. Petra Kulišťáková

Telefon

571 116 811

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547

Seznam oborů