Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571654390-2,734147777 Email: info@szesro.cz Web: https://www.szesro.cz/
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Úvodní slovo ředitele

Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm, jako jedna z mála škol v kraji nabízí vzdělávání pro milovníky přírody a zvířat s širokou možnosti uplatnění a slouží k rozvoji venkovského prostoru. Je zařazena do Trvalé vzdělávací základny MZe a v červnu 2016 byla jmenována ministrem zemědělství ČR Centrem odborné přípravy s významnou finanční podporou.

Připravenost absolventů

Absolventi jsou připraveni pro výkon činností a pozic souvisejících s přírodou, životním prostředím, ať už ve výrobních a podnikatelských aktivitách, státní správě a samosprávě a v široké škále služeb.

Nabídka dalších služeb

Škola nabízí kroužek kynologický, chov zájmových zvířat a kroužek včelařský. Zájemci o jezdecký sport se mohou přihlásit do jezdeckého klubu parkurového nebo westernového jezdění u spolupracujících chovatelů koní. Během studia získají řidičský průkaz na traktor, osobní automobil a v učebním oboru i na nákladní automobil. Každoročně realizujeme pro zemědělce Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Žáci absolvují kurz, kterým získají oprávnění pro nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin.

Ostatní informace

Škola je Trvalou vzdělávací základnou ministerstva zemědělství, Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a cvičnou školou Mendelovy univerzity Brno. Je členem Agrární komory Valašska, Svazu ekologických zemědělců Pro-Bio Šumperk, Krajské organizace Spolku pro rozvoj venkova, partnerem Celostátní sítě pro rozvoj venkova.

Školné

Školné žáci neplatí. V učňovském oboru Zemědělec – farmář žáci dostávají stipendium ve výši 300 – 500 Kč měsíčně.

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Mandula

Telefon

571654390-2,734147777

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547

Seznam oborů