Střední škola služeb s.r.o.

Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště
Telefon: 572 564 492 Email: soukr.sos@iol.cz Web: https://www.sossluzeb.cz/

Úvodní slovo ředitele

Škola v současné podobě provozuje svou činnost od roku 1997, kdy došlo ke změně zřizovatele. Následně k 1. 9. 1998 došlo ke sloučení Soukromé střední školy obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o. a I. Soukromého učiliště, s.r.o. v jeden subjekt s názvem Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště služeb a společného stravování. Od 1. 8. 2006 nese škola nový název Střední škola služeb s.r.o. Snahou školy je nabídnout absolventům ZŠ především ty obory, které svou nabídkou nepokrývají státní školy v regionu.

Připravenost absolventů

Připravujeme učně a studenty tak, aby se po ukončení studia úspěšně uplatnili na trhu práce a v podnikání. Praktické činnosti umožňují našim žákům seznámit se bezprostředně s problematikou soukromého podnikání, pěstují v nich ekonomické a právní myšlení, probouzí v nich podnikatelského ducha. Svojí odborností, obsahem vzdělání a systémem výuky usilujeme o to, aby se z absolventů naší školy stali úspěšní, perspektivní a zodpovědní lidé, kteří uspějí na trhu práce nebo se prosadí jako živnostníci či podnikatelé.

Nabídka dalších služeb

Škola provozuje kosmetické a kadeřnické provozovny otevřené pro veřejnost, kde se pod vedením zkušených odborníků učí žáci všem dovednostem potřebným pro uplatnění ve své profesi. V těchto provozovnách, v aranžérských ateliérech a na provozovnách smluvních partnerů zajišťuje škola kompletní výuku praktického vyučování.

Ostatní informace

Žáci se pravidelně úspěšně zúčastňují oborových soutěží, olympiád a přehlídek na regionální i celorepublikové úrovni.
Škola je členem odborných sdružení jako jsou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) a Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička České republiky (Akakos).

Školné

2.000,- až 10.000,- Kč za školní rok (dle oboru)

Kontakt

Adresa školy

Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Miroslava Podivinská

Telefon

572 564 492

Zřizovatel

Jiný

IČO

25 50 00 91

Seznam oborů