Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 433 913 Email: ssphz@ssphzuh.cz Web: https://www.ssphzuh.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště je t.č. jednou z největších středních škol ve Zlínském kraji. Silná tradice, výborné výsledky školy a dobrá pověst jsou zárukou její stability a budoucnosti. Vysoká efektivita učení, dobré klima, přiměřená náročnost a výborné materiální zázemí zaručují kvalitní výsledky vzdělávání a dobré uplatnění absolventů v praxi a v dalším vzdělávání. Svědčí o tom i úspěchy žáků v řadě soutěží na celostátní a mezinárodní úrovni a úspěchy absolventů této školy v praktickém životě.

Připravenost absolventů

Absolventi čtyřletého maturitního studia jsou připraveni pro praxi v oboru jako kvalifikovaní odborníci, ale také kvalitně připraveni k dalšímu studiu na vysokých školách obdobného zaměření. Absolventi studia tříletého učebního oboru jsou připraveni především pro praxi, ale mohou také pokračovat v nástavbovém studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Nabídka dalších služeb

SŠPHZ UH nabízí svým žákům stravování ve vlastní školní jídelně, ubytování na domově mládeže, výuku projektového řízení, práci v zájmových kroužcích, sportovní aktivity v tělocvičně a v posilovně, tuzemské i zahraniční výjezdy. Škola je zapojena do řady místních, krajských, celostátních a mezinárodních projektů.

Ostatní informace

Škola je otevřená zájemcům o studium technických, gastronomických a zdravotnických oborů. Leží v centru Uherského Hradiště, 5 minut chůze z nádraží ČSAD i ČSD. Škola je zapojena do řady projektů financovaných z ESF. Žáci absolvují lyžařský výcvik, sportovně vzdělávací kurzy, organizují ples školy, školní akademii a čtenářskou konferenci. Při škole působí autoškola. V současné době probíhá bohatá investiční činnost.

Školné

Neplatí se.

Kontakt

Adresa školy

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Zatloukal

Telefon

572 433 913

Školní kariérový poradce

Ing. Jitka Ryndová

ryndova@ssphzuh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559644

Seznam oborů