Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž
Telefon: 577 210 227 Email: spos@spos.cz Web: http://www.spos.cz
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Úvodní slovo ředitele

Střední podnikatelská škola působí ve Zlínském kraji od roku 1992 a má pracoviště v Kroměříži a ve Zlíně. Vzdělávací nabídka je koncipována tak, aby usnadnila absolventům komplexní orientaci jak v budoucím povolání, tak i v osobním životě. Ve škole je preferována výuka ekonomických předmětů a cizích jazyků, které mají v učebních plánech jednotlivých zaměření výraznou časovou dotaci. Po dobu své činnosti připravila škola mnoho absolventů, kteří si doplnili vzdělání na vyšších odborných nebo vysokých školách a vedou si úspěšně v profesním i osobním životě, jak v České republice, tak i v zahraničí.
Kromě vzdělávání se mohou žáci aktivně zapojit do dalších aktivit, které škola organizuje v průběhu školního roku.
V rámci Evropských sociálních fondů uskutečňuje škola projekty: “Učíme se podnikat – rozvoj kompetencí k podnikání u žáků v počátečním vzdělávání” CZ.1.07/1.1.38/02.0042 – http://www.spos.cz/data/ile/projekt%20kromeriz/index.html; “Učíme se a podnikáme” CZ.1.07/1.5.00/34.0281 a je partnerem projektu “Výuka 21.století – tvorba a implementace moderních způsobů výuka s podporou ICT a e-learningu” – http://vyuka21stol.strednihotelova.cz/
Podrobnější informace o škole získají zájemci na internetových stránkách školy: www.spos.cz

Podrobnější informace o životě školy získají zájemci na internetových stránkách školy: www.spos.cz

Připravenost absolventů

Absolventi jsou připravováni pro budoucí povolání v souladu s odborným zaměřením vzdělávacího programu. Podrobnější informace o zaměření vyplývají ze skladby předmětů v učebních plánech, které jsou k dispozici na internetových stránkách školy. Převážná většina absolventů si však rozšiřuje vzdělání studiem na vyšších odborných nebo vysokých školách.
Absolventi se uplatní zejména v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činnostech v podnicích nebo organizacích státní správy a samosprávy. Orientují se v účetnictví, právu, marketingu a managementu, uživatelsky ovládají textové a tabulkové editory a další kancelářský software.
Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Nabídka dalších služeb

Žáci a studenti se mohou účastnit kurzů, workshopů, odborných exkurzí, činnosti studentských firem, zahraničních praxi a dalších akcí, které škola pro zájemce organizuje.
V době mimo vyučování mohou pracovat v učebnách na počítačích s bezplatným přístupem k internetu, případně se k němu mohou bezplatně připojit prostřednictvím školní sítě s vlastním zařízením.

Ostatní informace

Ubytování a stravování pro zájemce zajišťuje Domov mládeže za stejných finančních podmínek jako pro žáky ostatních škol.

Školné

Roční školné:
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou:
Řízení firem: 14.000 Kč
Cestovní ruch: 14.000 Kč
Nástavbové studium Podnikání v denní formě: 12.000 Kč, v dálkové formě 11.000 Kč

Vyšší odborné studium:
Daňová a finanční správa – kombinované studium: 13.000 Kč
Cestovní ruch – denní studium: 17.000 Kč

Kontakt

Adresa školy

Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. David Martinek

E-mail

spos@spos.cz

Telefon

577 210 227

Seznam oborů