Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Česká 4787, 760 05 Zlín
Telefon: 577 438 565 Email: info@sspgs-zlin.cz Web: http://www.sspgs-zlin.cz
Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Úvodní slovo ředitele

Škola si od svého založení r. 1993 vybudovala své postavení v síti odborných škol. Poskytuje čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol v oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost. Učební obor Ošetřovatel je již jen oborem dobíhajícím.

Dále nabízíme – dálkové zkrácené studium v obou maturitních oborech vzdělávání a maturitní zkoušku z jednotlivých předmětů (Pedagogika, Psychologie, Speciální pedagogika).Škola zajišťuje žákům a pedagogickým pracovníkům kvalitní materiální a technické zázemí pro přípravu absolventů. Je situována v příjemném a klidném prostředí sídliště Jižní svahy, ulice Česká 4787, 760 05 Zlín.

Připravenost absolventů

Absolventi školy maturitních oborů se uplatní v praxi, ale mohou studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách pedagogického, psychologického či jiného zaměření. Absolventi tříletého učebního oboru mohou nastoupit do praxe ne se přihlásit k nástavbovému studiu oboru Zdravotnický asistent.

Nabídka dalších služeb

Pro žáky se vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování v Domově mládeže ve Zlíně. Stravování je poskytováno žákům ve škole dle zájmu. Žáci mohou navštěvovat různé nepovinné předměty, např. znaková řeč, logopedie, konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, výtvarné, sportovní a jiné nepovinné předměty.

Ostatní informace

Škola se aktivně zapojuje do mnoha soutěží např. Pedagogická Poema, Hudební festival, různé literární soutěže. Ve škole v rámci projektu Erasmus se organizuje zahraniční praxe žáků. Škola se zapojuje do projektové činnosti zaměřené jak na materiální vybavení školy tak i na jazykovou přípravu žáků a vyučujících. Spolupráce se sociálními partnery se uskutečňuje na úrovni pedagogické praxe a odborného výcviku, vzájemné pomoci při organizování akcí v MŠ, ZŠ či sociálních a zdravotnických zařízeních.

Seznam oborů