Střední škola letecká s.r.o.

Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
Telefon: 571 818 201 Email: skola@ssletecka.com Web: https://www.ssletecka.com/

Úvodní slovo ředitele

Vítejte na stránkách Střední školy letecké. Jak z názvu školy vyplývá, naleznete zde informace zaměřené převážně na přípravu pozemního personálu leteckých firem, jako jsou letečtí mechanici, technici údržby letadel, lidé ve výrobě nových letadel.
Naše škola patří mezi několik málo škol v České Republice, která má svoji výuku plně certifikovanou Úřadem civilního letectví ČR. Tento úřad zastupuje v ČR nejvyšší leteckou inspekci EU – agenturu EASA, zřízenou komisí EU. Jeho úkolem je sledovat, jestli příprava leteckého personálu probíhá zcela podle osnov vydaných agenturou EASA s platností celé EU. Od roku 2005, kdy ČR vstoupila do EU, jsme jednou ze tří škol v republice, které připravují nejen žáky denního studia, ale i letecký personál firem z celé Evropy.
Vzhledem k nepřetržitému dozoru leteckých inspekcí, je naše výuka stále aktuální, obohacovaná o požadavky a poznatky z praxe. Stejně jako osnovy výuky, podléhají schvalování Úřadu civilního letectví ČR i všichni učitelé odborných předmětů. Bez prokázání dostatečného vzdělání a požadované praxe, nedostane učitel odborného předmětu souhlas letecké inspekce k výuce.

Střední škola letecká je dceřinou společností Aircraft Industries a sídlí uprostřed areálu firmy. Toto přináší škole nemalé možnosti, jak do výuky zařadit praxi žáků v reálném provozu firmy, využívání současných nejmodernějších technologií při výrobě a servisu letadel. Ve spolupráci se svou mateřskou firmou, má škola nejlepší vybavení pracovišť odborného výcviku pro výuku leteckých mechaniků. Mimo jiné má své pracoviště pro servis letadel a dvě dopravní letadla L410 včetně kompletního pozemního vybavení.

Vzhledem ke skutečnosti, že poslední knihy pro výuku leteckých mechaniků byly v ČR vydány před rokem 1980, rozhodli jsme se že si pro všechny předměty vydáme učebnice vlastní a budeme je žákům poskytovat.

Škola poskytuje vzdělávání formou kurzů pro pozemní personál většiny českých leteckých firem. Máme zkušenosti i se školením leteckého personálu ze Slovinska, Maďarska, Chorvatska, Rumunska a Itálie.

Pro poskytování vzdělávání pozemního personálu firem ve Zlínkém Kraji, získala škola finanční podporu Evropského sociálního fondu EU na tvorbu studijních materiálů v rámci projektu “Systém přípravy techniků letadel” č. CZ.1.07/3.2.03/02.20043.

Připravenost absolventů

Po celou dobu studia je naší snahou poskytnout žákům co nejvěrnější obraz reálného života. Mimo všeobecné předměty, které jsou standardem pro každé středoškolské vzdělání, je zbylá výuka co nejvíce přibližována životu v letecké firmě. V rámci oboru Letecký mechanik připravujeme budoucí letecký personál v profesích Technik letadel a Avionik. Obě tato profesní zaměření učíme dle školních vzdělávacích plánů pod stejnými názvy. Pro zaměření Avionik jsme jediná škola v ČR.

Odborné předměty učí letečtí inženýři, na praxi opouštějí žáci školu hned po prvním ročníku. Od začátku studia ve 2. ročníku začínají žáci plnit “kolečko” pracovních míst v letecké firmě Arcraft Industries. Pokud může žák školy docházet na praxi do jiné letecké firmy, dohodne škola s touto firmou obsah a další podmínky výuky a uzavře s firmou smlouvu o výuce.
Všechny výše uvedené aktivity školy slouží k tomu, aby žáci na konci studia plynule pokračovali ve své profesi, nyní už jako zaměstnanci.
Podmínky, které má škola pro praxi žáků umožnili Úřadu pro civilní letectví ČR, započítat žákům školy 3 roky aktivní praxe již během studia. Do firem tak nastupují absolventi školy s tím, že mají již 3 roky praxe za sebou a potřebují pouze 1, případně 2 roky praxe na pístových nebo turbínových letadlech pro dokončení evropské licence Technika údržby letadel. Tuto licenci mohou získat absolventi jiných škol až po 4, případně 5 letech praxe.
V předpisech pro výcvik leteckých mechaniků je uveden požadavek, že žáci musí absolvovat minimálně 1/3 praxe v reálném provozu letadel. S ohledem na materiální možnosti jiných škol podobného zaměření, můžeme říct, že jsme jediná střední škola, která toto bezezbytku dodržuje.

Nabídka dalších služeb

Jsme si vědomi, že mnoho zájemců o naše studijní obory nebydlí na “dohled od školy” a budou potřebovat ubytování. Jako většina škol v Uherském Hradišti nemáme vlastní domov mládeže, ale ubytování ve dvou domovech mládeže zprostředkováváme. V praxi to znamená, že při předání rozhodnutí o přijetí ke studiu dáváme žákům i přihlášky na ubytování, které je z hlediska kapacity předběžně zajištěné. Současně mají zájemci o ubytování zajištěnu prohlídku obou domovů mládeže.

Mnoho zájemců o studium na naší škole má jako svého koníčka tvorbu leteckých modelů. Buďto ve formě plastikových nebo z přírodních materiálů. V průběhu studia sice přecházejí na letadla o váze několik tun, ale přesto ve svém koníčku mají možnost ve škole pokračovat. Škola má pro tyto účely vybavenu modelářskou dílnu. Žákům škola částečně financuje nákup materiálu na stavbu modelů.

Pro budoucí piloty je připraveno překvapení v podobě zkušebního letu v Blaníku se zkušeným instruktorem. Při létání vysoko nad školou si již v 1. ročníku mohou ujasnit, jestli v létání pokračovat aktivně. V takovém případě škola umožňuje pracovat v odborném výcviku v aeroklubu, či jiné firmě s pilotní školou. Žáci si tak na pilotní průkaz mohou vydělávat aktivní prací při školní praxi.

Ostatní informace

Škola při práci se žáky využívá různé motivační nástroje. Z pohledu žáka jsou nejzajímavější ty finanční. Pro dosahování co nejlepších studijních výsledků nabízí škola stipendia, která jsou odstupňovaná podle dosaženého prospěchu v minulé pololetní klasifikaci. Rovněž tak je oceněna práce v odborném výcviku. Tam, kde žáci při odborném výcviku vykonávají produktivní činnost, dostávají mzdu. K těmto motivačním prvkům musíme přidat ještě motivační “kapesné” pro žáky učebních oborů, které poskytuje Zlínský kraj. V naší škole dostávají tuto finanční podporu žáci obou učebních oborů.

Školu navštěvují chlapci ve velké početní převaze nad dívkami. Škola proto dbá, aby žáci školy co nejvíce navštěvovali společenské akce, při kterých mohou “utříbit” své společenské chování. Mezi nejzajímavější akce řadíme seznamovací kurz před začátkem studia, taneční kurzy, výuka stolování a společenského chování, školní výlety, lyžařský kurz, aj.

Naši žáci se účastní různých sportovních soutěží. Měli jsme ve svých řadách i juniorského vicemistra světa a mistra Evropy ve střelbě na skeet, aktivní sportovce ve florbalu a fotbalu. Škola velmi aktivním sportovcům vychází vstříc a podporuje jejich sportovní rozvoj.

Po profesní stránce umožňuje škola žákům seberealizaci při výpomoci Slováckému muzeu, pod které spadá muzeum letadel v Kunovicích. Žáci školy již renovovali dvě letadla a na třetím pracují na pracovišti školy.

Školné

Maturitní studium: 600,- Kč/měsíc

Seznam oborů