Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 752 310 Email: info@roznovskastredni.cz Web: http://www.roznovskastredni.cz/

Úvodní slovo ředitele

Vážení rodiče, milí žáci,

SŠIEŘ Rožnov p. R. vznikla k 1.7.2006 sloučením SOU se SPŠE. Silná komplexní škola (dostatečné prostorové podmínky, vlastní stravování, tělocvična s venkovním hřištěm, domov mládeže) s širokou vzdělávací nabídkou má dostatečný lidský i materiální potenciál pro to, aby žáci získali během studia vědomosti a dovednosti na takové úrovni, která odpovídá moderním poznatkům v jednotlivých oborech a potřebám praxe. Přijďte, uvidíte.

Připravenost absolventů

Naprostá většina absolventů čtyřletých maturitních oborů pokračuje v dalším studiu na vysokých školách převážně technického směru. Jejich výsledky hovoří za vše, se studiem nemají problémy. Absolventi tříletých učebních oborů si mohou dodělat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu Podnikání.

Nabídka dalších služeb

Ubytování, stravování, nabídka dalšího vzdělávání (více na stránkach www.roznovskastredni.cz).

Ostatní informace

Školné

Školné se neplatí.

Seznam oborů