Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž
Telefon: +420 573 504 511 Email: skola@hskm.cz Web: https://www.hskm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž vznikla sloučením několika škol a školských zařízení s dřívější mnohaletou tradicí a vysokou úrovní vzdělávání. V současné době má asi 550 studujících žáků, 350 ubytovaných žáků z kroměřížských škol a 140 zaměstnanců. Vedle výuky v oborech gastronomických a zemědělských zajišťuje různé služby pro širokou veřejnost, jako je ubytování, stravování a prodej svých výrobků. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky zakončené buď maturitní, nebo závěrečnou zkouškou i mnoho zajímavých aktivit včetně zahraničních stáží a nadstandardních forem výuky.  Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám.

Nabídka dalších služeb

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti.

Školné

Ne

 

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832

Seznam oborů