Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Univerzitní 3015, 760 01 Zlín
Telefon: 577210084,577210283,577210606 Email: skola@gaozl.cz Web: https://www.gaozl.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín je veřejnou školou se sídlem v centru Zlína. Naše škola nabízí jak maturitní obory, tak i obory s výučním listem a to zaměřené především na gastronomii. Škola podporuje dále žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, najdeme tam i profese jako jsou malířské a natěračské práce, zednické práce, tesařské práce, stravovací a ubytovací služby a prodavačské práce. Škola poskytuje rovněž vzdělávání v níže uvedeném dvouletém oboru vzdělání praktická škola, určeném pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Připravenost absolventů

Absolventi tříletého H-oboru jsou připraveni k vykonávání odborných profesí v roli zaměstnanců nebo zaměstnavatelů v zařízeních hotelového a restauračního typu. Dále mohou pokračovat v navazujícím dvouletém nástavbovém studiu. Absolventi maturitních      L-oborů mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolventi tříletých E-oborů jsou připraveni k vykonávání méně náročných prací v oblasti stavebnictví, gastronomie, obchodu a sociální péče. Absolventi dvouletého C-oboru jsou připraveni k vykonávání jednoduchých pracovních činností v oblasti služeb a výroby.

Nabídka dalších služeb

Stravování žáků školy je zajištěno v době teoretického i praktického vyučování. Pro volnočasové aktivity je k dispozici vlastní tělocvična a posilovna. Škola pomáhá zajišťovat velké množství odborných akcí pro naše sociální partnery a pro všechny žáky je realizována celá řada programů, které jim přiblíží detailní pohled na každý obor samostatně.

Ostatní informace

Žáci vykonávají praxi na různých smluvních pracovištích. Škola hledá spolehlivé partnery, kteří naše žáky připraví do jejich budoucího profesního života. Jsou to místní hotely, restaurace, kavárny a bary. Dále se snažíme zařadit do praxe žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, hledáme spolupráce u chráněných dílen a dalších středisek volného času.

Školné

Školné se nehradí.

Kontakt

Adresa školy

Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Úředníček

Telefon

577210084,577210283,577210606

Školní kariérový poradce

Mgr. Marcela Studená

studena@gaozl.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

04697189

Seznam oborů