Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571648007,571610730,603106528 Email: info@sscrroznov.cz Web: https://www.sscrroznov.cz/cs/

Úvodní slovo ředitele

Škola nabízí zájemcům možnost podívat se do světa. Poskytuje studium v níže uvedených oborech vzdělání. Mezi hlavní přednosti patří nadstandardní dotace pro výuku cizích jazyků – 4 hodiny týdně, odborné předměty jsou vyučovány na profesionální úrovni. Odborné a jazykové znalosti využívají žáci již během svého studia při praxích a stážích u nás i v zahraničí (ve Švýcarsku, Německu, v Řecku a nově v Rakousku).

Připravenost absolventů

Absolventi školy jsou velmi dobře připraveni pro studium na VŠ, případně na VOŠ. Naši absolventi studují na VŠ jak v České republice, tak také v zahraničí. Ti, kteří nestudují na VŠ nalézají velmi dobré uplatnění v praxi nebo se velmi dobře zapojují do podnikatelských aktivit rodinných firem.

Nabídka dalších služeb

Ubytování (DM SŠIEŘ Rožnov p. R.), stravování (SZPŠ v Rožnově p. R.), v budově školy je k dispozici možnost zakoupení svačiny, knihovna, vlastní víceúčelová hala, zahraniční stáže v době prázdnin (např. Švýcarsko, Německo, Řecko a Rakousko). Na těchto stážích se žáci zdokonalují v jazykových a odborných dovednostech a zároveň si vydělají peníze. Tuzemské a zahraniční exkurze.

Ostatní informace

Škola dosahuje dlouhodobě výrazné úspěchy v celostátních soutěžích v cestovním ruchu a v jazykových olympiádách. Škola od roku 1993 organizuje se svými partnery 4měsíční stáže ve Švýcarsku, 3měsíční stáže v Německu, 4měsíční stáže v Řecku a 2 až 4měsíční stáže v Rakousku. Škola je moderně vybavená a budova školy splňuje podmínky pro výuku tělesně postižených.

Školné

Základní roční školné u 4letého denního studia je 28 500,- Kč. Roční školné je snižováno v závislosti na prospěchu studentů a sourozeneckém stipendiu a to až na částku 19 950,- Kč/rok.

Kontakt

Adresa školy

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jolana S. Marcondes

Telefon

571648007,571610730,603106528

Zřizovatel

Jiný

IČO

25364359

Seznam oborů