Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 308 211 Email: copt@coptkm.cz Web: https://coptkm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Naše střední škola má bohatou historii. Moderní, kvalitně vybavená bude v roce 2021 slavit 80 let.

Jsme oblíbenou technickou školou s obory vzdělání v oblasti  strojírenství,  elektro i automobilů. Velkou výhodou je prostupnost mezi maturitními, tak i učebními obory. U všech maturitních oborů si žáci po ukončení 3. ročníku mohou udělat výuční list.

Jsme jedinou technickou školou v okrese Kroměříž a zároveň pilotní školou Zlínského kraje pro auto obory.

Spolupráce s více jak 80 ti firmami v rámci odborného výcviku přináší možnost seznámit se s reálným prostředím firem, stipendií a dobře placených míst.

Autoškola i svářecí škola je nedílnou součástí výuky.

Přijďte se osobně přesvědčit o kvalitě školy na dnech otevřených dveří, popřípadě na individuální konzultaci nebo prohlídku.

Připravenost absolventů

Absolventi učebních oborů naší školy jsou připraveni k vykonávání populárních, řemesel, ať už jako zaměstnanci nebo jako provozovatelé vlastní živnosti. Všichni absolventi učebních oborů mohou rovněž využít možnosti nástavbového studia a doplnit si odborné maturitní vzdělání.

Absolventi maturitních oborů jsou připraveni k vykonávání vysoce odborných profesí a technickohospodářských funkcí. Zároveň jsou připravování na další studium na vysokých školách především technického zaměření.

Nabídka dalších služeb

Nabízíme celoživotní vzdělávání a školení, rekvalifikační kurzy, zkoušky profesních kvalifikací, zakázkové práce na objednávku, elektroinstalační práce, autoservis, pneuservis, svařování, ubytování, stravování, hostiny, pronájem zařízení, …

Ostatní informace

Nabízíme žákům vlastní tělocvičnu, posilovnu, osvětlené hřiště, jídelnu, bufet, a samozřejmě kvalitní výukové prostory včetně potřebné odborné či multimediální techniky. Věnujeme se projektové činnosti, díky které žáci využívají nadstandardní vybavení školy a účastní se stáží v odborných firmách v zahraničí. I proto dosahujeme pravidelně medailových úspěchů v středoškolských soutěžích mnohdy s mezinárodní účastí  (například SOČ, Genius Logicus, Kyber Robot, Enersol, Automobileum, Stříbrný píst SMC, soutěže v CAD kreslení a modelování, programování…).

Většina žáků již v průběhu studia spolupracuje přímo s firmami, ve kterých může posléze i najít zajímavou kariéru.

Školné

Školné se neplatí, vzdělání je zdarma. Naopak škola, či spolupracující firmy nabízí několik stipendijních programů.

 

Kontakt

Adresa školy

Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Ing. Bronislav Fuksa

Telefon

573 308 211

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00568945

Seznam oborů