Střední škola Baltaci s. r. o.

Dřevnická 1788, 760 01 Zlín
Telefon: 577 210 750 Email: skola@skolabaltaci.cz Web: http://www.skolabaltaci.cz
Střední škola Baltaci s. r. o.

Úvodní slovo ředitele

Střední škola Baltaci s. r. o. je škola poskytující střední odborné vzdělání s maturitou. Svou profilací doplňuje vzdělávací nabídku středoškolského studia ve Zlíně a okolí.

Pro rok 2020/2021 nabízíme obory: Hotelnictví (denní, 4 roky, maturita), Informační technologie (denní, 4 roky, maturita), Podnikání (dálkové, 3 roky, maturita), Kuchař-číšník (denní, výuční list).

Připravenost absolventů

Absolventi všech vyučovaných oborů získají střední odborné vzdělání s maturitou a jsou tak připraveni jednak okamžitě se zapojit do pracovního procesu na pozici odpovídající získané odbornosti, ale také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Nabídka dalších služeb

Škola spolupracuje i s partnery v zahraničí a může tak svým žákům nabídnout kvalitní zahraniční praxe, kde získají nejen jazykové dovednosti, ale i bohaté zkušenosti v oboru.

Ostatní informace

Škola svým žákům nabízí možnost profilace prostřednictvím volitelných předmětů a další doplňkové aktivity rozšiřující odbornost v podobě nepovinných předmětů, kroužků a odborných kurzů.

Školné

Školné pro rok 2020/2021: Hotelnictví 18 000 Kč, Informační technologie 18 000 Kč, Podnikání 12 000 Kč, obor Kuchař-číšník je bez školného.

Seznam oborů