Střední škola Baltaci s. r. o.

Dřevnická 1788, 760 01 Zlín
Telefon: 602 771 200 Email: skola@skolabaltaci.cz Web: https://skolabaltaci.cz/

Úvodní slovo ředitele

Soukromá střední škola Baltaci s. r. o. navázala na úspěšnou činnost Střední školy hotelové, která patřila k prvním soukromým školám ve Zlínském kraji. V oblasti středního vzdělávání působí již dvacátým sedmým rokem. Škola se neustále modernizuje a inovuje. Pravidelně investujeme do nových učeben a profesionálního vybavení školy, zejména v oblasti IT. Tvoříme školu s pozitivním školním klimatem, otevřenou komunikací směrem k žákům, zákonným zástupcům i veřejnosti. Svou profilací doplňujeme vzdělávací nabídku středoškolského studia ve Zlíně a okolí. Naši absolventi odcházejí ze školy vybaveni dobrými odbornými znalostmi a mohou tak úspěšně pokračovat v navazujícím studiu. Škola je nadstandardně materiálně vybavena, má plně vybaveny 4 počítačové učebny, k výuce využíváme výkonné PC, notebooky i PC vybavené Apple technologiemi a I-PADY Apple.

Co u nás můžete studovat?

Nabízíme studijní obory:

  • Hotelnictví (denní, 4 roky, maturita)
  • Informační technologie (denní, 4 roky, maturita)
  • Kuchař-číšník (denní, 3 roky, výuční list)
  • Podnikání (dálkové – sobota, 3 roky, maturita)

Připravenost absolventů

Absolventi získají střední odborné vzdělání, zakončené maturitou (nebo výučním listem). Jsou připraveni jednak okamžitě se zapojit do pracovního procesu na pozici odpovídající získané odbornosti, ale také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Ostatní informace

Škola svým žákům nabízí možnost profilace prostřednictvím volitelných předmětů a další doplňkové aktivity rozšiřující odbornost v podobě nepovinných předmětů, kroužků a odborných kurzů (barmanský, koktejlový, baristický, sommeliérský). Žáci mají k dispozici také dvě odpočinkové místnosti – games room (vybavena konzolemi PlayStation s virtuální realitou) a sport room (stolní fotbal, ping-pong). K dispozici je také solidně vybavená knihovna.

Školné

  • Hotelnictví 18 000 Kč/rok
  • Informační technologie 20 000 Kč/rok
  • Podnikání 12 000 Kč/rok
  • Kuchař-číšník – bez školného

Školné se platí čtvrtletně.

Seznam oborů