Střední průmyslová škola Zlín

tř. Tomáše Bati 4187, 76001 Zlín
Telefon: 577 005 311 Email: reditel@spszl.cz Web: http://www.spszl.cz
Střední průmyslová škola Zlín

Na území České republiky je přibližně 1 300 středních škol

a ve Zlínském kraji byste jich napočítali skoro 70.

Je proto logické, že si při rozhodování o své budoucnosti

musíte položit následující otázku:

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ NA SPŠ ZLÍN?

Naše škola je ideální volbou pro všechny, kteří mají rádi techniku a chtěli by jí zasvětit svůj profesní život. Ať už budete po maturitě pokračovat ve studiu na vysoké škole, nebo rovnou začnete pracovat v nějaké technicky zaměřené firmě, znalosti získané na Střední průmyslové škole Zlín se pro vás stanou zárukou toho, že ve svém oboru budete patřit ke špičce.

Neustále pracujeme na tom, abychom se zlepšovali a reagovali na nové trendy 21. století. Máme za sebou bohatou historii, která sahá až do roku 1937, jsme si ale vědomi toho, že je nutné myslet především na budoucnost. Při výuce odborných předmětů proto sázíme na naše hi-tech vybavení a žákům se snažíme předávat to, co skutečně využijí v praxi.

Netajíme se výsledky své práce a nebojíme se srovnání s ostatními, protože jsme přesvědčeni o tom, že se nemáme za co stydět. V roce 2019, kdy závěrečné zkoušky na střední škole ještě proběhly klasickým způsobem a jejich součástí byla také obávaná slohovka z češtiny, uspělo u společné části maturit 92,2 % našich studentů. Budeme rádi, když mezi ně budete v příštím školním roce patřit i vy!

Pokud máte chvilku čas, projděte se po škole v naší fotogalerii

a vyberte si už teď svůj vysněný obor.

Samozřejmě k nám můžete přijít také na Den otevřených dveří.

Úvodní slovo ředitele

Střední průmyslová škola Zlín je škola s dlouholetou tradicí ve výchově a vzdělávání, která připravila do života tisíce svých absolventů. A připravila je opravdu velmi dobře. Svědčí o tom značné množství našich absolventů s vysokoškolským vzděláním, kteří se skvěle uplatnili v praktickém životě i v náročných řídících a manažerských funkcích. Jsou mezi nimi desítky učitelů středních i vysokých škol, řada vědeckých pracovníků i těch, kteří se uplatnili ve veřejném i politickém životě naší společnosti.

Od samého založení školy v roce 1933 firmou Baťa platilo a platí dodnes, že technicky vzdělaní absolventi vždy našli snadno dobré uplatnění nejen ve svém oboru, ale i v oborech příbuzných, a dokonce i v oborech zdánlivě velmi vzdálených. Studium technických oborů je vybaví schopnostmi logicky uvažovat, dojít k podstatě věci, orientovat se v odborných informacích, být pečlivý a důsledný. A to jsou samozřejmě ty nejlepší předpoklady pro úspěšnou profesní dráhu. Proto je i naším cílem vychovávat budoucí absolventy k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti – to vše podepřené aktivní znalostí cizích jazyků a počítačovou gramotností.

Nehodláme však předstírat, že studium technických oborů je jednoduchou záležitostí. Víme, že ten, kdo se pro ně rozhodne, volí tu náročnější cestu. Přesto doufáme, že ji volí s vědomím a přesvědčením, že přinese odpovídající kvalitní výsledek v podobě hodnotného vzdělání. To, že naše škola připravuje své absolventy na vysoké úrovni, se potvrdilo ze zveřejněných výsledků společné části maturitních zkoušek. V loňském školním roce jsme patřili mezi školy s nejvyšším počtem úspěšných maturantů v našem kraji (94% úspěšnost našich maturantů u státní maturitní zkoušky). Tyto výsledky ještě umocňuje fakt, že jsme škola s nejvyšším počtem maturantů ve Zlínském kraji.

Vaše případné rozhodnutí ucházet se o vzdělávání na Střední průmyslové škole Zlín znamená zcela jistě volit náročnou cestu, ale zároveň jistotu kvalitního vzdělání s dobrým předpokladem úspěšného zvládnutí studia bez obav ze státní části maturitní zkoušky. Jedná se o důležité rozhodnutí, kterého jistě nebudete litovat, neboť vystudujete technický obor, o jehož absolventy je a v budoucnosti bude na trhu práce zájem. Tuto skutečnost potvrzují i údaje z úřadu práce, kde v loňském roce dosáhla nezaměstnanost našich absolventů technických oborů jen 1,3 %.

Připravenost absolventů

Absolventi všech oborů naší školy jsou připraveni jak pro další studium na vysoké škole, tak i pro nástup do praxe. Samozřejmostí jsou odborné znalosti studovaného oboru, znalost jazyků a počítačová gramotnost.
Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i dívky.

Nabídka dalších služeb

Ubytování žáků je možné v Domově mládeže při SPŠP-COP Zlín. Žákům je k dispozici rovněž bufet a školní jídelna s možností výběru ze dvou jídel.

Ostatní informace

Do nabídky volnočasových aktivit patří celá řada sportovních i vzdělávacích kroužků, autoškola a služby informačního centra s knihovnou. Škola pořádá již od roku 1998 pravidelné výměnné pobyty s partnerskou školou podobného zaměření v belgickém Izegemu. Pro sportovní vyžití studentů slouží sportovní hala, posilovna a atletický stadion. Součástí výuky jsou lyžařské (v ČR i v zahraničí), vodácké a cyklistické kurzy.

1. ročník – adaptační kurzy pořádáme v průběhu měsíce září pro všechny třídy prvních ročníků naší školy ve spolupráci s o. s. Atmosféra.

2. ročník – lyžařské výcvikové kurzy jsou zařazeny do školních vzdělávacích programů a tvoří nedílnou součást vyučování. V současné době jezdíme do lyžařského střediska Karlov v Jeseníkách a Vranča v Beskydech.

3. ročník – SPŠ Zlín realizuje každoročně v měsíci dubnu (již od roku 1998) vzájemné výměny žáků se střední školou obdobného zaměření v belgickém městě Izegem, které je zároveň partnerským městem Zlína. Vzájemná spolupráce, která je založena na pobytech žáků v partnerských školách s ubytováním v rodinách, vede ke zdokonalení jazykových i odborných dovedností. Na konci školního roku organizujeme sportovní vyžití našich žáků ve formě vodáckých a cyklistických kurzů.

4. ročník – v měsících září a říjen probíhají poznávací a kulturní výlety jednotlivých tříd do Prahy. Poslední akcí je pro mnohé žáky výběrový lyžařský kurz, který škola pořádá obvykle během prosince v lyžařském středisku Santa Caterina v Itálii.

Mezi další akce, kterými škola doplňuje výukový proces, patří pravidelné předvánoční výlety do Vídně, školní liga ve fotbalu, floorbalu, turnaj smíšených družstev ve volejbalu a další.

Školné

Školné se nehradí.

Kontakt

Adresa školy

tř. Tomáše Bati 4187, 76001 Zlín

Ředitel školy

Ing. Radomír Nedbal

Telefon

577 005 311

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559482

Seznam oborů