Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 428 910 Email: spss@spssvsetin.cz Web: https://www.spssvsetin.cz/

Úvodní slovo ředitele

Vážení a milí, vítejte na stránkách školy, která je otevřena potřebným změnám a inovacím, buduje a pečuje o dobré mezilidské vztahy, vzdělávání vykonává s cílem dosažení vysokého stupně zaměstnatelnosti svých absolventů, dlouhodobě a úzce spolupracuje se strojírenskými firmami a dalšími partnerskými subjekty a morálku chápe jako odpovědnost a péči o jiné. Zveme Vás k nám do školy a těšíme se na dobrou spolupráci.

Ing. Miroslav Václavík, ředitel školy

Připravenost absolventů

Absolventi oborů Strojírenství a Ekonomika a podnikání jsou připraveni k terciárnímu vzdělávání v oblasti technických a ekonomických oborů, ale i ke studiu příbuzných oborů vyšších odborných a vysokých škol.

Nabídka dalších služeb

Ubytování ve Domově mládeže s kapacitou 110 ubytovaných. Stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou jídel. Pro sportovní aktivity je k dispozici vlastní tělocvična, posilovna nebo hokejbalové hřiště s osvětlením.

Ostatní informace

Nabízíme uplatnitelnost absolventů na trhu práce, studium ve škole s velmi dobrým materiálně technickým vybavením (učebny výpočetní techniky s Internetem a CAD/CAM systémy, odborné laboratoře, dílny s CNC stroji, jazykové učebny s audiovizuálním vybavením), bezbariérový přístup, mimoškolní aktivity kulturního, sportovního a technického zaměření.

Škola velmi intenzivně spolupracuje s významnými podnikatelskými subjekty Zlínského kraje, realizuje rozsáhlou projektovou činnost.

Pokud máte zájem o další informace, rádi vás ve škole uvítáme například ve dnech otevřených dveří, ale i kdykoliv jindy, kdy jsme připraveni vám naši školu ukázat a představit všechny naše aktivity.

Školné

Tato škola je zřizována Zlínským krajem a školné se neplatí.

Seznam oborů