Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 751 011 Email: skola@spsstavvm.cz Web: http://www.spsstavvm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Naše škola má dlouholetou tradici a je vysoce ceněna jak odborníky v oblasti stavebnictví a TZB, tak i vysokými školami. Od roku 2005, kdy došlo ke sloučení SPŠ stavební a SOU stavebního ve Valašském Meziříčí, škola poskytuje širokou nabídku studijních a učebních oborů.

Hlavní důraz klademe na propojení výuky s praxí, spolupráci s vysokými školami a ve zvýšené míře pracujeme s talentovanými a nadanými žáky, u nichž podporujeme účast v odborných soutěžích a mimoškolních aktivitách.

Připravenost absolventů

Absolventi studijních oborů mají vysokou úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy, zejména na fakulty stavební, fakulty architektury a jiné školy technického zaměření.

Absolventi učebních oborů mají možnost na naší škole pokračovat v nástavbovém studiu.

Škola také poskytuje možnost získání kvalifikace v oborech Stavebnictví (zaměření Pozemní stavitelství) a TZB (Technická zařízení budov) formou distančního studia pro zaměstnané uchazeče.

Naši absolventi se bez problémů uplatňují ve svých oborech.

Nabídka dalších služeb

Škola nabízí ubytování studentů na domově mládeže, který je umístěn v budově školy.
Stravování je zajištěno ve školní jídelně, pro ubytované je stravování celodenní.
Na domově mládeže se studenti zapojují do řady zájmových kroužků.
Studenti mají k dispozici neomezené připojení k internetu (WIFI) ve škole i na domově mládeže.
Žáci učebních oborů jsou finančně motivováni Zlínským krajem.

Ostatní informace

Žáci se pravidelně umisťují na celostátní úrovni na předních místech v různých odborných soutěžích – SOČ, Stavba roku, Velux, ENERSOL, CO2 liga, Stavby z vlnité lepenky, soutěže odborných dovedností učňů aj.

Vybavení školy plně vyhovuje potřebám současné výuky. Většina učeben je vybavena audiovizuální technikou a interaktivními pomůckami. Pro výuku odborných předmětů používáme specializovaný SW (CAD systémy, výpočtové programy, např. PROTECH, rozpočtový program RTS apod.).

Školné

Střední odborná škola je zřizovaná krajem, školné se nehradí.

Kontakt

Adresa školy

Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Ing. Jindra Mikuláštíková MBA

Telefon

571 751 011

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843491

Seznam oborů