Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín
Telefon: 577 573 100 Email: spsp@spspzlin.cz Web: https://www.spspzlin.cz/

Úvodní slovo ředitele

SPŠP-COP Zlín nabízí získání maturitní zkoušky nebo výučního listu studiem v oborech strojírenských, elektrotechnických, polygrafických, zpracovatelských, oboru ekonomika a podnikání a v informačních technologiích. Proč studovat právě v této škole? Protože naše výuka vychází z potřeb a požadavků spolupracujících firem nejen zlínského regionu, protože klademe důraz na odborné dovednosti a protože učitelé mají dlouholeté profesní zkušenosti.  Jsme fakultní školou Faulty technologické UTB Zlín. Vybaveností se řadíme mezi TOP technické školy v celé ČR. Máme nově vybavené odborné učebny a dílny. Učebna automatizace a robotizace umožnuje kvalitní a zajímavý přístup k novým technologiím. Rovněž moderní strojírenské dílny s plasmovými lasery, plastikářskými stroji a rozsáhlou CNC technikou umožňuje žákům zajímavým způsobem se stát programátorem apod. Přijďte se přesvědčit! Rádi Vás uvítáme a na místě odpovíme na Vaše dotazy.

Připravenost absolventů

Naši absolventi jsou velmi žádaní ve firmách, se kterými máme velmi širokou spolupráci. Tam díky svým kvalitním základům v odborné teorii i praxi jsou schopni zastávat odborné pozice na různých úrovních. Rovněž jsou připraveni pro další studium na vysokých školách. Například na UTB Zlín je několik přímo návazných studijních oborů.  U žáků učebních oborů získané vzdělání umožní vykonávat svou profesi nebo se ucházet o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na středních školách. Absolventi jsou rovněž připraveni prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Nabídka dalších služeb

  • ubytovací a stravovací služby: pro žáky středních škol ve Zlíně a okolí
  • polygrafická výroba: vizitky, pozvánky, letáky, včetně grafických návrhů a vazby dokumentů
  • strojírenská výroba: zámečnické a kovoobráběcí práce
  • vzdělávací kurzy: programování CNC, frézař, soustružník, brusič, zámečník, kurzy PC dovedností apod.

Ostatní informace

Naše škola je zapojena do projektů Erasmus + a Interreg, kde probíhají výměnné stáže, mezinárodní setkání, či vzdělávací aktivity. Žáci se účastní různých odborných i sportovních soutěží a přehlídek. Každá odbornost navštěvuje výstavy a veletrhy. Zúčastňujeme se odborných soutěží, kde naši žáci dosahují předních umístění. Rovněž lyžařský kurz, adaptační pobyt, návštěva vánoční Vídně, či každoročně pořádaný zahraniční zájezd na různá zajímavá místa Evropy, patří k oblíbeným součástem středoškolského života na naší škole.

Školné

Vzdělávání je bezplatné, školné se neplatí.

Seznam oborů