Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín
Telefon: 577 573 100 Email: spsp@spspzlin.cz Web: http://www.spspzlin.cz
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

Úvodní slovo ředitele

SPŠP-COP Zlín nabízí získání výučního listu nebo maturitní zkoušky studiem v oborech strojírenských, elektrotechnických, polygrafických, zpracovatelských, oboru ekonomika a podnikání. Proč studovat právě v této škole? Protože naše výuka vychází z potřeb a požadavků spolupracujících firem nejen zlínského regionu, protože klademe důraz na odborné dovednosti a protože učitelé mají dlouholeté profesní zkušenosti. Přijďte se přesvědčit! Rádi Vás uvítáme a na místě odpovíme na Vaše dotazy.

Připravenost absolventů

Získané vzdělání umožní absolventům tříletých oborů vykonávat svou profesi nebo se ucházet o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na středních školách a absolventům maturitních oborů ve vyšších odborných školách a studiu na vysokých školách. Absolventi jsou připraveni prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Nabídka dalších služeb

  • ubytovací a stravovací služby: pro žáky středních škol ve Zlíně a okolí
  • polygrafická výroba: vizitky, pozvánky, letáky, včetně grafických návrhů a vazby dokumentů
  • strojírenská výroba: zámečnické a kovoobráběcí práce
  • vzdělávací kurzy: programování CNC, frézař, soustružník, brusič, zámečník, kurzy PC dovedností, INTEL pro PP a ekonomické kurzy.

Ostatní informace

Naše škola je zapojena do projektu Leonardo da Vinci a Tandem, kde pravidelně probíhají výměnné praxe žáků ve Schwerinu. V rámci programu Comenius Socrates proběhly výměnné stáže žáků a pedagogů Španělska, Polska, Turecka a Bulharska. Skupina žáků je také zapojena do projektu GLOBE (měření meteorologických veličin). Žáci se účastní různých odborných i sportovních soutěží a přehlídek. Vybrané učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou. Škola nemá bezbariérový přístup.

Školné

Vzdělávání je bezplatné, školné se neplatí.

Seznam oborů