Střední průmyslová škola Otrokovice

třída Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
Telefon: 577 925 303 Email: skola@spsotrokovice.cz Web: https://www.spsotrokovice.cz

Úvodní slovo ředitele

Střední průmyslová škola Otrokovice patří mezi největší státní školy ve Zlínském regionu. Poskytuje komplexní přípravu v oborech zakončených maturitní zkouškou a výučním listem. Pro absolventy většiny oborů nabízí škola dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Škola je rozdělena podle nabízených oborů na čtyři směry: strojírenský, stavební, elektro a služby. Výhodou naší školy je široká nabídka vzdělávacích oborů, což umožňuje pružně reagovat na požadavky na trhu práce.

Naše škola systémově spolupracuje s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zejména v oblasti odborných praxí a stáží například v ultramoderním Centru polymerních systémů. Tato systémová spolupráce je završená získáním označení Střední průmyslová škola Otrokovice – Fakultní škola Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty technologické.

Naše škola získala v roce 2021 ocenění za 1. místo v soutěži Škola doporučená zaměstnavateli za rok 2020/2021. Obhájili jsme tak prvenství z předchozího roku. Naše škola si dlouhodobě udržuje nejvyšší možné ohodnocení. V posledních pěti letech se pravidelně objevuje v top 3 nejlepších takto hodnocených středních škol. Toto ocenění je vodítkem především pro naše uchazeče při volbě budoucího povolání. Jsou to totiž hlavně zaměstnavatelé, kteří znají školu velmi dobře, jsou s námi v každodenním kontaktu a školu i žáky podporují materiálně i finančně, formou stipendií.

Připravenost absolventů

Moderní školský areál a kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků jsou zárukami přípravy mládeže na budoucí povolání. Výhodou školy je, že umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu práce. Důkazem toho jsou tisíce absolventů úspěšně působících ve stavebnictví, strojírenství, službách, elektro oborech a jinde.

Nabídka dalších služeb

Zájemcům o studium na naší škole je k dispozici domov mládeže (3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), dále kuchyň s jídelnou, moderní sportovní hala a venkovní hřiště s umělým povrchem. Součástí areálu školy je i Penzion Jezerka s kongresovým sálem (kapacita 200 osob). Při domově mládeže pracuje široké spektrum zájmových kroužků. Žákům jsou k dispozici dva školní kluby vybavené počítači s neomezeným připojením k internetu.

Ostatní informace

Žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží jako je Chemická olympiáda, Středoškolská odborná činnost či Matematický klokan. Učební obory soutěží v odborných dovednostech, např. Učeň instalatér, Automechanik junior. Každoročně získávají přední umístění. Škola spolupracuje s nejrůznějšími profesními cechy a svazy (např. Asociace kuchařů a číšníků ČR, Cech topenářů a instalatérů ČR, Svaz autoopraven ČR apod.). Jsme také Regionálním vzdělávacím centrem projektu Enersol. Samozřejmostí je zapojení školy do projektů financovaných z ESF.

Školné

Střední průmyslová škola Otrokovice je zřizovaná Zlínským krajem, proto se školné nehradí.

Seznam oborů