Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 622 901 Email: spsoa@spsoa-ub.cz Web: https://www.spsoa-ub.cz/

Úvodní slovo ředitele

Naše škola patří k největším odborným školám v regionu. Je orientovaná především na přírodní vědy, strojírenství, elektrotechniku a logistiku. Od ostatních škol se odlišujeme ve dvou důležitých aspektech:

a) preferujeme individuální a partnerský přístup k našim žákům,
b) vybavením školy se řadíme mezi absolutní špičku v rámci celé ČR.

Zvláštní důraz klademe na rozvoj osobnosti žáka, aby po absolvování školy mohl bez obtíží vstoupit do praxe nebo úspěšně pokračovat v dalším studiu na VŠ.

Připravenost absolventů

Hlavním vzdělávacím cílem v oblasti čtyřletého maturitního studia je příprava středoškolsky kvalifikovaných techniků pro praxi a současně i kvalitní příprava pro studium na vysokých školách. U tříletých učebních oborů je prioritou vzdělávání příprava kvalifikovaných odborníků, schopných vykonávat profese příslušného zaměření. Po vykonání závěrečných zkoušek mohou absolventi pokračovat v nástavbovém maturitním studiu u nás ve škole a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Nabídka dalších služeb

Studenti mohou být ubytováni v jednom z našich dvou nově zrekonstruovaných Domovů mládeže.
Dlouhodobě spolupracujeme s téměř třemi desítkami nejvýznamnějších firem regionu, se kterými jsme společnými silami připravili speciální stipendijní program garantující našim studentům zaměstnání. V rámci tohoto projektu jsou studenti podporováni již v průběhu samotného studia, a to formou bezplatných obědů, placených letních brigád, měsíčního kapesného a prospěchového stipendia.
Škola nabízí žákům také celou řadu mimoškolních aktivit – zájezdů, výletů, kroužků, exkurzí či sportovních kurzů. Velmi oblíbená je i zahraniční spolupráce s dalšími školami, díky které se mají žáci možnost zdokonalit v cizím jazyce a poznat nová místa.

Ostatní informace

Naše škola patří svým vybavením mezi absolutní špičku v rámci škol ČR. Škola má k dispozici Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií, které je unikátním místem, kde jsou našim žákům, ale i žákům základních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky nejenom z vědy a výzkumu, ale i trendy a novinky hi-technologií z průmyslové oblasti, zejména ze strojírenství, elektrotechniky i “zelených technologií”. Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou (technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce aj…) Další naší dominantou jsou prostory školní dílny, které jsou vybaveny nejmodernějšími CNC stroji, roboty a další technikou. Škola nabízí svým žákům také moderní pracoviště pro výuku automatizace a robotiky, metrologie, řídicích systémů aj. K úspěšné škole patří i úspěšní žáci. Důkazem toho jsou četná vítězství v celostátním měřítku, kterých se našim žákům podařilo v průběhu let dosáhnout – více u jednotlivých oborů.

Školné

Bezplatné vzdělání.

Kontakt

Adresa školy

Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

PaedDr. Rostislav Šmíd

Telefon

572 622 901

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

14450437

Seznam oborů