Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky
Telefon: 577 006 451 Email: podatelna@souvk.cz Web: https://www.souvk.cz/

Úvodní slovo ředitele

SOU Valašské Klobouky má více než osmdesátiletou tradici odborného vzdělávání, leží v srdci jižního Valašska, v krásném prostředí Bílých Karpat. Škola se stala střediskem vzdělanosti pro mládež i dospělé širokého regionu.
Jedná se o školu komplexního typu, která zajišťuje všechny složky výuky – teoretickou, odborný výcvik, celodenní stravování a ubytování.

Připravenost absolventů

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu (např. Podnikání).

Nabídka dalších služeb

Pro žáky jsou organizovány zahraniční stáže a mobility (např. v rámci projektů Leonardo da Vinci, NAEP). Součástí výuky je možnost získání barmanského kurzu. Každoročně se účastníme a obhajujeme přední místa v krajských soutěžích, účastníme se národních kol.

Ostatní informace

Odborný výcvik probíhá v učilišti i na smluvních pracovištích. Máme vlastní autoškolu a svářečskou školu. SOU umožňuje i nástavbové studium ukončené maturitou. Škola má speciálně vybavené učebny IKT s přístupem k internetu, učebnu administrativní techniky, učebny vaření. SOU nabízí v preferovaných oborech typu H – Malíř a lakýrník a Zedník měsíční stipendium (300 Kč – 500 Kč/měs.) plus 1500Kč – 5000 Kč za prospěch s vyznamenáním (podmínkou je 0 neoml. hodin).

Školné

Nehradí se.

Kontakt

Adresa školy

Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Ředitel školy

Mgr. Pavel Hrabina

Telefon

577 006 451

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00054771

Seznam oborů