Střední odborné učiliště Uherský Brod

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 613 133 Email: sou@sou-ub.cz Web: https://www.ssuhbrod.cz/

Úvodní slovo ředitele

SOU se opírá o více než stoletou tradici. Svou vzdělávací nabídkou doplňuje požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství. Struktura oborů je vhodně volena s možností vzájemného mezioborového prostupu. Škola poskytuje vzdělání v oborech ukončených výučním listem i maturitní zkouškou.

Připravenost absolventů

Absolventi oborů ukončených výučním listem mají možnost rozšířit si vzdělání denním nebo dálkovým maturitním studiem oboru Podnikání a po jeho ukončení mohou pokračovat ve studiu na všech typech vysokých škol.

Nabídka dalších služeb

Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 70ti lůžek. Disponuje samostatnými prostorami pro sportovní vyžití a dobře vybavenou klubovnou. Samostatně organizuje volnočasové aktivity pro ubytované žáky sportovního i kulturního zaměření.

 

Ostatní informace

V rámci mezinárodních kontaktů škola intenzivně spolupracuje s družební školou v Novém Mestě . Každoročně pořádáme odborné i sportovní soutěže. Rovněž udržujeme kontakt s odbornými školami našich vyučovacích směrů v Rakousku. Aktivně se zapojujeme do společenského dění v rámci města i regionu (ukázky řemeslné činnosti, výsadba a údržba veřejných prostor, , výrobky stavebních oborů). Velmi zdařilým výtvorem našich žáků je betlém pro Městský úřad Uh. Brod.

Školné

Ne

Kontakt

Adresa školy

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Jiří Polanský

E-mail

sou@sou-ub.cz

Telefon

572 613 133

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00055107

Seznam oborů