Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o.

Zádveřice č. 5, 763 12 Zádveřice - Raková
Telefon: 577 453 530 Email: soustavebnizlin@volny.cz Web: http://www.soustavebnizlin.cz

Úvodní slovo ředitele

Naše škola byla založena v roce 1994. Střední odborné učiliště připravuje žáky pro profese ve stavebnictví. Tříleté obory jsou zakončené závěrečnou zkouškou a absolvent získá střední vzdělání s výučním listem. Přijímáme také žáky se zdravotním postižením. Přijímací zkouška se nekoná. Škola poskytuje učebnice, zdarma ochranné pomůcky, pracovní oděv a obuv. Získané vzdělání umožní absolventu vykonávat svou profesi.

Připravenost absolventů

Absolventi jsou připraveni se uplatnit na trhu práce. Mohou vykonávat svou profesi jak v zaměstnání, tak v podnikání.

Nabídka dalších služeb

Ostatní informace

Odborný výcvik se v maximální míře uskutečňuje na stavbách. Spolupracujeme se stavebními firmami ve Zlíně a okolí.

Školné

Školné se neplatí.

Seznam oborů

 • Tesař

  Kód oboru 36-64-H/01 Období oboru 2024/2025
  Ukončení studia Výuční list Délka studia 3
 • Tesařské práce

  Kód oboru 36-64-E/01 Období oboru 2024/2025
  Ukončení studia Výuční list Délka studia 3
 • Zednické práce

  Kód oboru 36-67-E/01 Období oboru 2024/2025
  Ukončení studia Výuční list Délka studia 3
 • Zedník

  Kód oboru 36-67-H/01 Období oboru 2024/2025
  Ukončení studia Výuční list Délka studia 3