Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.

nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Telefon: 731 119 050 Email: zlin@sosoom.cz Web: https://www.sosoom-zlin.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. je soukromou školou, která odpovídá požadavkům MŠMT ČR. Poskytuje středoškolské odborné vzdělání s maturitou bezpečnostně právního charakteru a připravuje studenty pro odbornou činnost v praxi. Náplně jednotlivých předmětů vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu a jsou sestavovány tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na příslušníky ozbrojených sborů, strážníky obecní policie, příslušníky Armády ČR, pracovníky civilních bezpečnostních služeb a orgánů státní správy.

Připravenost absolventů

Absolventi jsou připraveni jak teoreticky, tak prakticky k práci u bezpečnostních složek – státních i soukromých. Současně také pro studium na vysoké škole se zaměřením na bezpečnostní obory, právo, tělesnou výchovu a další příbuzné obory.

Nabídka dalších služeb

Škola díky své specializaci a vysoké odbornosti pedagogů nabízí rovněž specializované kurzy v oblasti osobní ochrany, bezpečnostních služeb. Rovněž pro studenty (nejenom naší školy) připravujeme přípravné intenzivní kurzy před maturitní zkouškou apod.

Ostatní informace

V rámci výuky pořádáme pro žáky povinné i volitelné specializované kurzy (horolezecké, střelecké, branné, a další), které nadstandardně zvyšují fyzickou i psychickou odolnost žáků. Naše skola jak na úrovni teoretické, tak i praktické spolupráce navazuje a dále prohlubuje partnerství s mnoha subjekty. Jedná se o státní, samosprávné, ale i soukromé organizace a jednotlivce. Jedná se především o tyto:
Univerzita obrany Brno; Súkromná stredná odborná škola ochrana osôb a majetku, Bratislava, Slovensko;
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, Polsko; Městská policie Zlín; PČR – Krajské ředitelství Zlín.

Školné

Školné u oborů denní studia je 19.800,- Kč za školní rok.

Kontakt

Adresa školy

nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Ing. Slavka Krystová Florková MBA.

Telefon

731 119 050

Školní kariérový poradce

Ing., Bc. Alexandra Florková

Zřizovatel

Jiný

IČO

25383205

Seznam oborů