Střední odborná škola Luhačovice

Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
Telefon: 577 131 067 Email: vedeni@sosluhac.cz Web: http://www.sosluhac.cz

Úvodní slovo ředitelky

Hlavním heslem všech pedagogů a pracovníků Střední odborné školy Luhačovice je vytvořit kvalitní materiální i vzdělávací prostředí pro přípravu svých žáků na budoucí povolání. Všem nám leží na mysli jejich uplatnění. Je nepochybné, že se to daří. Řada absolventů naší školy pokračuje ve studiu na VŠ, mnozí jsou dnes úspěšnými zaměstnanci i podnikateli. Škola realizuje výuku v moderně vybavených multimediálních učebnách, ve speciální jazykové učebně, v počítačových pracovnách a učebnách počítačové grafiky. Pro výtvarnou přípravu máme k dispozici ateliér.

Všechny maturitní i nematuritní obory mají zajištěny praxe i stáže dle svého zaměření. Žáci maturitních oborů získávají praktické zkušenosti v zajímavých a kvalitních institucích (např. v informačních centrech, v knihovnách, na specializovaných pracovištích marketingu). K odbornému výcviku uměleckých řemesel jsou využívány vlastní dílny, kde probíhá velká část praxe těchto oborů, stejně tak i dílny externích mistrů. Praxe gastronomických oborů je realizována ve špičkových lázeňských hotelech, kromě toho využíváme i vlastní odborné pracovny a pracoviště odborného výcviku.

Významné jsou  naše aktivity v rámci projektů Erasmus+, zejména mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Jsme držitelem Akreditace Erasmus+, což nám umožňuje pravidelně realizovat zahraniční výjezdy až do roku 2027. Žáci všech oborů mají možnost a šance získávat odborné znalosti a zdokonalovat se v zahraničí, např. ve Slovinsku, Portugalsku, na Maltě, na Slovensku a v dalších zemích EU.

Pokračujeme rovněž v českoněmecké spolupráci s Koordinačním centrem výměn česko-německé mládeže Tandem.

Kvalitní vzdělání nelze zabezpečit bez erudovaného a motivovaného pedagogického sboru, proto i oni sbírají zkušenosti v zahraničí – v Irsku, na Maltě, v Portugalsku, ve Finsku a na Islandu, a to v rámci podpořených projektů Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností a Nové metody ve výuce.

Pro školní rok 2023/2024 byl podpořen další projekt Erasmus+ s dotací téměř 57 000 eur.

Připravenost absolventů

V současné době škola připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v několika oborech. Patří mezi ně obory s maturitní zkouškou: Management a marketingové komunikace, Specialista informačních procesů a Specialista v oblasti knižní kultury, Informační služby ve firmách a institucích a obory uměleckých řemesel (Design a zpracování dřeva, Design a zpracování kovů, Design a tvorba keramiky). 

Obory gastronomie (Kuchař – číšník, Kuchař – kuchařka a Číšník – servírka) jsou určeny pro absolventy ZŠ, kteří chtějí získat výuční list.

Pro všechny své žáky zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Obory s maturitou připravují žáky na studium VŠ příslušného zaměření a na atraktivní zaměstnání ve firmách a institucích. Absolventi oborů s výučním listem mají možnost získat maturitu v dalším nástavbovém studiu příslušného oboru nebo v oblasti podnikání v oboru.

Nabídka dalších služeb

Škola má vlastní školní jídelnu a Domov mládeže, který je určen pro studenty ze vzdálenějších regionů. Je vybavený prostorami pro volnočasové vyžití (kulturní sál, posilovna, sál na aerobik, studovna a sauna). Dále provozujeme internetovou kavárnu s prodejnou studentských výrobků. Ve škole najdete rozsáhlou knihovnu a uměleckou galerii. K výuce tělesné výchovy si škola pronajímá prostory hřiště a halu sportovního areálu Radostova v Luhačovicích. Všichni studenti školy si své znalosti a dovednosti mohou ověřit na četných zahraničních stážích, neboť v současné době spolupracujeme v rámci projektů Erasmus+ se zahraničními školami a institucemi v několika státech Evropské unie.

Ostatní informace

Škola se pravidelně účastní krajských i celostátních soutěží, přehlídek a olympiád, v nichž dosahuje výborných výsledků. Studentky třetího ročníku oboru Management a marketingové komunikace se v letech 2020 a 2021 umístily na 4. místě v celostátním kole dvou soutěží Soutěž & Podnikej a Social Innovation Relay, byly úspěšné v celostátním kole soutěže Bystré hlavy organizované Goethe-Institutem a nominovány na Cenu Gratias Tibi, kterou uděluje společnost Člověk v tísni. Pravidelně obsazují naši žáci přední místa v několika celostátních kolech oborových soutěží uměleckých řemesel – Točířská soutěž v Bechyni, Hefaiston, Brtnické kovadliny. Student oboru Design a zpracování dřeva obsadil skvělé 5. místo v mezinárodní soutěži  Evropského týdne odborných dovedností JOINER při účasti 10 škol ze čtyř zemí EU (ČR, Litva, Lotyšško, Estonsko). Práce našeho žáka postoupila do celostátního kola Československé výtvarné přehlídky Boj s pandemií.
Naši žáci několikrát získali prvenství  v soutěži Moje Veličenstvo kniha a v mezinárodní výtvarné soutěži Radost tvořit pro děti se zrakovým postižením, ve školním roce 2022/2023 rovněž v soutěži Sovičkiáda. Pravidelně se umisťují v soutěži Brtnické kovadliny a v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, v roce 2022/2023 na 2. místě v krajském kole.
Připravujeme řadu soutěží a aktivit pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ – Pospíchej pomalu, Prezentuj a komunikuj s lehkostí, Gastronomie všemi smysly.

Díky dotaci ZK škola využívá moderních prostor a učeben, další prostředky pro zkvalitnění výuky jsme získali z projektu IROP na vybavení dílen uměleckých řemesel.

Naše škola byla vyhlášena Střední roku Zlínského kraje 2019 a stala se Férovým zaměstnavatelem Zlínského kraje 2020.

Všechno své úsilí, zejména uchovávání kulturního dědictví a uměleckých tradic naší země, směřujeme tak, abychom naplnili podstatu Charty škol přidružených k organizaci UNESCO, které nás mezi sebe přijaly již v roce 2005.

Školné

Školné se nehradí.

Seznam oborů