Střední odborná škola Luhačovice

Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
Telefon: 577 131 067 Email: vedeni@sosluhac.cz Web: http://www.sosluhac.cz

Úvodní slovo ředitelky

Hlavním heslem všech pedagogů a pracovníků Střední odborné školy Luhačovice je vytvořit kvalitní materiální i vzdělávací prostředí pro přípravu svých žáků na budoucí povolání. Všem nám leží na mysli jejich uplatnění. Je nepochybné, že se to daří. Řada absolventů naší školy pokračuje ve studiu na VŠ, mnozí jsou dnes úspěšnými zaměstnanci i podnikateli. Škola realizuje výuku v moderně vybavených multimediálních učebnách, ve speciální jazykové učebně, v počítačových pracovnách a učebnách počítačové grafiky. Pro výtvarnou přípravu máme k dispozici ateliér.

Všechny maturitní i nematuritní obory mají zajištěny praxe i stáže dle svého zaměření. Žáci maturitních oborů získávají praktické zkušenosti v zajímavých a kvalitních institucích (např. v informačních centrech, v knihovnách, na specializovaných pracovištích marketingu). K odbornému výcviku uměleckých řemesel jsou využívány vlastní dílny, kde probíhá velká část praxe těchto oborů, stejně tak i dílny externích mistrů. Praxe gastronomických oborů je realizována ve špičkových lázeňských hotelech, kromě toho využíváme i vlastní odborné pracovny a pracoviště odborného výcviku.

Významné jsou  naše aktivity v rámci projektů Erasmus+, zejména mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Jsme držitelem Akreditace Erasmus+, což nám umožňuje pravidelně realizovat zahraniční výjezdy až do roku 2027. Žáci všech oborů mají možnost a šance získávat odborné znalosti a zdokonalovat se v zahraničí, např. ve Slovinsku, Portugalsku, Itálii, na Maltě, na Slovensku a v dalších zemích EU.

Kvalitní vzdělání nelze zabezpečit bez erudovaného a motivovaného pedagogického sboru, proto i oni sbírají zkušenosti v zahraničí – v Irsku, na Maltě, v Portugalsku, ve Finsku a na Islandu, a to v rámci projektů Erasmus+.

Pro školní rok 2024/2025 byl podpořen další projekt Erasmus+ s dotací téměř 82 000 eur.

Připravenost absolventů

V současné době škola připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v několika oborech. Patří mezi ně obory s maturitní zkouškou: Management a marketingové komunikace, Specialista informačních procesů a Specialista v oblasti knižní kultury, a obory uměleckých řemesel (Design a zpracování dřeva, Design a zpracování kovů, Design a tvorba keramiky). 

Obory gastronomie (Kuchař – číšník, Kuchař – kuchařka a Číšník – servírka) jsou určeny pro absolventy ZŠ, kteří chtějí získat výuční list.

Pro všechny své žáky zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Obory s maturitou připravují žáky na studium VŠ příslušného zaměření a na atraktivní zaměstnání ve firmách a institucích. Absolventi oborů s výučním listem mají možnost získat maturitu v dalším nástavbovém studiu příslušného oboru nebo v oblasti podnikání v oboru.

Nabídka dalších služeb

Škola má vlastní školní jídelnu a Domov mládeže, který je určen pro studenty ze vzdálenějších regionů. Je vybavený prostorami pro volnočasové vyžití (kulturní sál, posilovna, sál na aerobik, studovna a sauna). Ve škole najdete rozsáhlou knihovnu a uměleckou galerii. K výuce tělesné výchovy si škola pronajímá prostory hřiště a halu sportovního areálu Radostova v Luhačovicích. Všichni studenti školy si své znalosti a dovednosti mohou ověřit na četných zahraničních stážích, neboť v současné době spolupracujeme v rámci projektů Erasmus+ se zahraničními školami a institucemi v několika státech Evropské unie.

Ostatní informace

Škola se pravidelně účastní krajských i celostátních soutěží, přehlídek a olympiád, v nichž dosahuje výborných výsledků.  Pravidelně obsazují naši žáci přední místa v několika celostátních kolech oborových soutěží uměleckých řemesel – Točířská soutěž v Bechyni, Hefaiston, Brtnické kovadliny.  
Pravidelně se umisťují  v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce a v celé řadě ekonomických soutěží JA.
Připravujeme řadu soutěží a aktivit pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ – Pospíchej pomalu, Prezentuj a komunikuj s lehkostí, Gastronomie všemi smysly.

Díky dotaci ZK škola využívá moderních prostor a učeben, další prostředky pro zkvalitnění výuky jsme získali z projektu IROP na vybavení dílen uměleckých řemesel. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení a šatny v hlavní budově školy, opravena fasáda včetně zateplení Domova mládeže při Střední odborné škole Luhačovice.

Všechno své úsilí, zejména uchovávání kulturního dědictví a uměleckých tradic naší země, směřujeme tak, abychom naplnili podstatu Charty škol přidružených k organizaci UNESCO, které nás mezi sebe přijaly již v roce 2005.

Školné

Školné se nehradí.

Seznam oborů