Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Benátky 1779, 755 01 Vsetín
Telefon: 575755011,575755020 Email: info@sosvsetin.cz Web: https://sosvsetin.cz/

Úvodní slovo ředitele

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín nabízí širokou nabídku oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou i výučním listem. Pro absolventy všech učebních oborů nabízí škola možnost získání maturity v nástavbovém studiu (v denní i dálkové formě studia). Velkou výhodou školy je široká nabídka oborů vzdělání z oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, automobilní, potravinářství a služeb, která umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu práce.

Připravenost absolventů

Absolventi učebních oborů naší školy jsou připraveni k vykonávání odborných profesí, ať už jako zaměstnanci nebo jako provozovatelé vlastní živnosti. Mají také možnost získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách nebo najít uplatnění v manažerských funkcích.

Nabídka dalších služeb

  • stravování
  • pro lepší poznání nových kolektivů I. ročníků připravujeme adaptační kurzy
  • ve škole pracuje školní psycholog
  • žáci účastí v Žákovském parlamentu mají možnost účastnit se na chodu školy
  • každoročně žáci různých oborů odjíždí na zahraniční stáže
  • rozšiřování kvalifikace při studiu (autoškola, svářečský kurz, barmanský kurz, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny a další)
  • seberealizace při zájmových činnostech žáků (při škole pracuje několik zájmových kroužků)
  • lyžařský kurz, sportovní kurz – vodácká turistika
  • internet zdarma
  • posilovna a tělocvična přímo v budově školy

Ostatní informace

Žáci školy se účastní odborných soutěží na krajské, celostátní, ale i mezinárodní úrovni. Žáci všech oborů mají k dispozici odborné učebny či dílny s moderním vybavením.

Naše škola spolupracuje s více něž osmi desítkami sociálních parnerů, kteří mimo jiné zajišťují pracoviště odborného výcviku a pomáhají s aktualizací obsahu výuky v souladu s požadavky trhu práce. V září 2015 vznikla při naší škole Aliance pro strojírenství ve školství, což je uskupení významných strojírenských firem v regionu, které na základě stipendijního řádu vyplácí prospěchové studium pro žáky oboru Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. V současné době je do prospěchového stipendia zapojeno již 17 firem. Do stipendijního programu jsou zapojeny i další obory, nejen strojírenské.

NOVINKOU od 1. 9. 2017 je možnost získání výučního listu i maturity za dobu 4 let studia u vybraných oborů. V případě neúspěchu u maturity, žáci nemají pouze základní vzdělání, ale střední vzdělání s výučním listem. Týká se oborů Mechanik seřizovač (Obráběč kovů), Autotronik (Automechanik) nebo Gastronomie (Kuchař-číšník).

Školné

Škola je zřizována Zlínským krajem – školné se nehradí.

Seznam oborů