Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
Telefon: 572 420 211 Email: info@sosgsm.cz Web: https://www.sosgsm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Jsme škola, kde nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš. Snažíme se, aby studium na naší škole bylo zajímavější, pestřejší, pozitivnější, než na jiných školách. Vycházíme vstříc sportovcům umožněním individuálního studijního plánu.

Připravenost absolventů

SOŠ s obory vzdělání Stavebnictví, Agropodnikání se zaměřením na kynologii, vinohradnictví a sadařství, Ekologie a životní prostředí, Ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management, daňové poradenství, Mechanik seřizovač poskytuje odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a připravuje žáky těchto oborů ke studiu na VŠ.
Gymnázium se všeobecným zaměřením je svým obsahem vzdělání přípravou ke studiu na vysoké škole. Volbou volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení svých schopností pro VŠ studium. Na škole se vyučuje jazyk anglický, německý, francouzský a ruský.
SOŠ s učebními obory Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Strojní mechanik (Zámečník) Obráběč kovů a Truhlář ukončené výučním listem s možností pokračování v nadstavbovém studiu ukončené maturitní zkouškou. Truhlář je zaměřen na obsluhu CNC strojů.

Nabídka dalších služeb

•možnost celodenního stravování ve vlastní školní jídelně
•možnost ubytování na internátu školy
•možnost získání řidičského oprávnění
•součástí školy jsou odborné a jazykové učebny, laboratoře, informační centrum s knihovnou, tělocvična s posilovnou, sportovní areál, arboretum, ovocný sad, skleník
•každoročně probíhají výměnné pobyty, zahraniční exkurze, odborné praxe
•zapojení do mezinárodních projektů.
Na odloučeném pracovišti v Uherském Hradišti Revoluční 747 provozujeme v rámci odborného výcviku učebního oboru automechanik autoservis s pneuservisem u učebních oborů zámečník a Truhlář nabízíme zakázkovou výrobu dle požadavků zákazníka. Tyto činnosti nabízíme pro širokou veřejnost.

Ostatní informace

Na odloučeném pracovišti v Uherském Hradišti probíhá kompletní výuka studijního oboru Mechanik seřizovač a učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Truhlář včetně odborného výcviku. Zámečník, obráběč kovů jsou zaměřeny na obsluhu CNC strojů. (uplatnitelnost na trhu práce, garance zaměstnání u našich sociálních partnerů- CSO, KOVOKON, Kovovýroba Hoffmann, Třinecké železárny St. Město, Altech, Ramet….
Žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město se zúčastňují a dosahují výborných výsledků v různých soutěžích, olympiádách a SOČ. Za reprezentaci školy jsou žáci pravidelně odměňováni.

Školné

Vzdělání je bezplatné.

Kontakt

Adresa školy

Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Ředitel školy

Mgr. Bedřich Chromek

Telefon

572 420 211

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371790

Seznam oborů