Stojanovo gymnázium Velehrad

Nádvoří 1, 687 06 Velehrad
Telefon: 572 571 091 Email: info@sgv.cz Web: https://sgv.cz/

Úvodní slovo ředitele

Stojanovo gymnázium, Velehrad (SGV) je čtyřleté všeobecné gymnázium, které sídlí v nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostorách bývalého cisterciáckého kláštera. Veškerá výuka tak probíhá v krásných historických interiérech.

On-line prezentace školy

Připravenost absolventů

Škola se ve svém působení zaměřuje na celistvý rozvoj žáků. Klade důraz jak na kvalitní vzdělávání založené na křesťanských základech, tak na jejich osobnostní a duchovní růst. Svým žákům poskytujeme vynikající úroveň přírodovědného i humanitního vzdělání, rozšířenou výuku čtyř světových jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny) a širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit. Zaměřujeme se také na soustavné kariérní poradenství. Zajišťujeme tak výbornou přípravu pro studium na všech typech vysokých škol.

Nabídka dalších služeb

Při Stojanově gymnáziu, Velehrad je zřízen Domov mládeže, který poskytuje ubytování žákům z větších vzdáleností. Součástí školy je také Středisko pro volný čas dětí a mládeže, které nabízí smysluplné trávení volného času i po skončení vyučování. Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Ostatní informace

Součástí vzdělávání je Projekt osobnostního rozvoje, který klade důraz na formování a rozvoj hodnotové a postojové orientace našich žáků. Stojanovo gymnázium, Velehrad je církevní školou, do učebního plánu je zařazena výuka náboženství. Velký důraz je kladen na výuku jazyků, která je podpořena zahraničními výjezdy žáků.

Školné

Škola nevybírá školné

Kontakt

Adresa školy

Nádvoří 1, 687 06 Velehrad

Ředitel školy

Mgr. Michal Hegr

E-mail

info@sgv.cz

Telefon

572 571 091

Školní kariérový poradce

Mgr. Eva Ertlová

eva.ertlova@sgv.cz

Zřizovatel

Církev

IČO

70940444

Seznam oborů