Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Telefon: 572548198,773621649,602530197 Email: ssos@edukomplex.cz Web: http://stredni.cz
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Úvodní slovo ředitele

Naše škola patří k nejstarším soukromým středním školám v ČR. Našim heslem je “tradice, serióznost a konkurenceschopnost”. Nabízíme tyto školní vzdělávací programy:
– Komerční právo
– Počítačové elektronické systémy
– Pracovník grafického studia
– Roboty a informatika
– Asistent manažera
– Pracovník personálního útvaru
– Vedoucí provozu (pouze v kombinované formě studia)
Výuka je ryze profesně zaměřená, s plnou podporou laptopů, Naši učitelé disponují speciálními programy pro anglický jazyk a matematiku pro podporu začátečníků i pokročilých žáků. O naše absolventy mají zájem podniky. Všichni se dostanou na vysokou školu, pokud o to mají zájem.

Připravenost absolventů

Studium je koncipováno tak, aby se naši absolventi uplatnili v nastupující době digitální ekonomiky, internetu věcí, robotizovaných továren. Proto disponují nejen informační gramotností, ale též digitální gramotností. Zanikání mnoha pracovních míst v blízké budoucnosti se jich nedotkne. Profesní zaměření je lákavé pro zaměstnavatele. Studium u nás je vhodné pro dívky i chlapce. Pracující, muži i ženy mohou studovat o víkendech, což umožní mnoha zájemcům studovat bez zatížení zaměstnavatele.

Nabídka dalších služeb

V průběhu studia mohou naše žákyně, ale i žáci vystudovat studijní obor Vychovatelství, nebo Asistent pedagoga a po dosažení maturity se ucházet o místo vychovatele, nebo asistenta pedagoga. Mohou složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického, ruského, nebo německého, nebo složit zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Žáci denní formy studia si mohou zvolit individuální zaměření podle zájmu, pracující žáci se specializují tak, aby si podpořili svoji současnou, nebo uvažovanou pracovní pozici.

Ostatní informace

Jsme škola rodinného typu. Kultura školy je přátelská a dobře se zde cítí žáci i učitelé. Máme velmi dobrou spolupráci s rodiči i podniky, v nichž jsou naši žáci denní formy studia na praxi. Pro pracující žáky přizpůsobujeme obsah jejich studia jejich profesním záměrům.

Školné

Denní forma studia: 12 splátek za jeden rok studia ve výši 1.450,- Kč/každá 1 splátka.
Kombinovaná forma studia (pracující): 12 splátek za jeden rok studia ve výši 1.700,- Kč/ každá 1 splátka.

Kontakt

Adresa školy

Osvobození 699, 686 04 Kunovice

Ředitel školy

Ing. Iva Matušíková DiS, B.B.S., MBA

Telefon

572548198,773621649,602530197

Seznam oborů