Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Telefon: 572548198,773621649,602530197 Email: sgasos@akademie-huspol.cz Web: https://stredni.cz/

Úvodní slovo ředitele

Naše škola patří k nejstarším soukromým středním školám v ČR.

Škola poskytuje úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní i kombinované formě, které reflektuje vývojové trendy oblastí, v nichž realizuje vzdělávací programy.

Jedná se o obory vzdělání Ekonomika a podnikání (kód oboru 63-41-M/01) a Informační technologie (kód oboru 18-20-M/01).

Celé studium je vysoce profesně orientováno, takže studenti nachází dobrá uplatnění v podnicích a institucích. Každý absolvent naší střední školy je také kvalitně připraven ke studiu na vysoké škole.

Velkou výhodou studia v naší škole je především vynikající klima školy, individuální přístup k potřebám jednotlivých studentů a téměř rodinné prostředí školy.

Menší počet studentů ve třídách umožňuje pedagogům zaměřit se cíleně na dosažení co možná nejlepších vzdělávacích výsledků každého studenta podle jeho možností, způsobem, který mu bude nejlépe vyhovovat.

Pedagogové systematicky usilují o úspěch každého studenta. Snaží se podporovat jeho jedinečnou osobnost, zhodnotit jeho nadání a vhodným způsobem ho rozvíjet. Klidné a motivující prostředí tak vyhovuje i těm, kteří mají problém se uplatnit ve vysoce konkurenčních podmínkách velkých škol s vyšším počtem žáků ve třídě.

Osobní a pozitivní přístup ke komunikaci pedagogů s žáky nedává prostor nežádoucím jevům, jako je šikana nebo  zneužívání návykových látek.

Dlouhodobým cílem školy je také být plnohodnotnou součástí občanské společnosti.

Nabídka vzdělávání:

Komerční právo (denní studium i kombinované studium)

Právo, management a ekonomika jsou hlavní oblasti, se kterými se seznámí absolvent tohoto čtyřletého maturitního oboru. Kvalitní výukou a vhodnou kombinací předmětů získá znalosti nejen pro další studium na vysoké škole, ale i pro praxi ve státní správě, ekonomicko-právních odděleních firem i pro samostatné podnikání.

Ekonomika a bezpečnost podniku (denní studium i kombinované studium)

Ekonomika, daně, účetnictví, ekonomická bezpečnost a kyberbezpečnost podniku k sobě neodmyslitelně patří. Jak vše dohromady funguje, zjistí absolvent tohoto oboru, který bude díky vhodné kombinaci předmětů připraven nejen na další studium na vysoké škole, ale i pro praxi. Úspěšným absolvováním studia je připraven pro výkon povolání, jako je např. pracovník ekonomického útvaru, specialista krizového řízení veřejné správy, specialista ochrany obyvatelstva, manažer v oblasti fungování integrovaného záchranného systému, rizikový manažer podniku, referent pojišťovny či úvěrový referent banky. Bude schopen pracovat v oblasti prevence hrozeb, řízení podniku v krizi a jeho obnově. K tomu si navíc osvojí také vědomosti z ekonomiky, finančnictví, managementu a znalost světového jazyka.

Informatika a kyberbezpečnost (denní studium i kombinované studium)

Jak zajistit bezpečnost počítačových sítí? Jak se bránit proti hackerským útokům? To jsou složité otázky, na které však absolvent tohoto studia bude znát odpověď. A spolu s tím se stane i vyhledávaným odborníkem u nás v zahraničí.

Informační technologie (denní studium i kombinované studium)

Informační technologie jsou všude kolem nás, tvoří náš svět a se správnými znalostmi jej může spoluvytvářet i absolvent tohoto oboru. Naučí se programovací jazyky C, C++, JAVA a PHP. Ovládat bude HTML, CSS nebo JavaScript.  To vše jsou univerzální jazyky dneška, které mu otevřou dveře do světa.

Formy vzdělávání:

Denní studium

Denní formou vzdělávání se rozumí výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku.

Kombinované studium

Kombinovanou formou vzdělávání se rozumí střídání denní a distanční formy vzdělávání. Studium probíhá každý druhý víkend v měsíci (sobota, neděle).

Kombinovaná forma studia je určena absolventům středního vzdělání s výučním listem a osobám s nedokončeným vzděláním na střední škole, kteří úspěšně absolvovali alespoň jeden rok studia. Všichni studenti výše uvedeného systému studují tři roky.

Studium v kombinované formě u nás mohou zahájit ve dvouletém studiu také absolventi jiných středních škol, kteří již maturitu sice mají, ale chtějí si rozšířit svou odbornou kvalifikaci. Tito studenti absolvují pouze odborné předměty.

Seznam oborů