Soukromá střední škola, s.r.o.

Štěpnická 1188, 686 06 Uherské Hradiště
Telefon: 723 581 232 Email: info@sssuh.cz Web: https://www.studium-dalkove.cz/

Úvodní slovo ředitele

Škola vznikla před 20 lety a patří k malým subjektům s maximálním počtem žáků 170. Nižší počty žáků ve třídách umožňují uplatňovat ve výuce individuální přístup, pedagogové se snaží výuku neustále inovovat a zkvalitňovat.
Vzdělávací obory školy jsou zaměřeny na sféru podnikání v oblasti obchodu, restauračních služeb, bankovnictví a pojišťovnictví.
Škola nabízí vzdělávání v dálkové formě studia.

Připravenost absolventů

Škola připravuje středoškolsky vzdělané odborníky pro praxi i pro další studium na VŠ. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti, které mohou uplatni v nejrůznějších profesích.

Ostatní informace

Školné

  • Maturitní obory – 10 000 Kč za školní rok
  • Učňovské obory – 7 000 Kč za školní rok

Kontakt

Adresa školy

Štěpnická 1188, 686 06 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Petra Jestřabíková

E-mail

info@sssuh.cz

Telefon

723 581 232

Zřizovatel

Jiný

IČO

25322834

Seznam oborů