ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
Telefon: 576 037 216 Email: sszl@orbiszlin.cz Web: https://www.orbiszlin.cz/stredni-skola/

Úvodní slovo

ORBIS je vzdělávací komplex, který je zázemím pro poskytování vzdělávání od předškolního až po sekundární. Je to soukromý subjekt zařazený do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.

Naše škola nabízí čtyřletá maturitní studia v moderních, žádaných oborech, kterými jsou: Informační technologie a Ekonomika a podnikání. Oba tyto obory studentům nabízejí široké možnosti uplatnění na trhu práce. Škola navíc poskytuje možnost žádaného nástavbového studia v oboru Podnikání. Vzdělávání je u nás postaveno na základě dobrých vztahů mezi učiteli a žáky.

Součástí výuky je praxe žáků v prostředí regionálních, perspektivních firem a institucí.

Hlavním posláním školy, vedle poskytování kvalitního vzdělání, je formování žákovy osobnosti tak, aby absolvent byl člověkem samostatným a kreativním, měl zdravé sebevědomí a všeobecný rozhled, byl flexibilní a adaptabilní ve vztahu k dalšímu vzdělávání a k uplatnění na pracovním trhu.

Zavádíme do výuky nové trendy a reagujeme na požadavky trhu práce. V následujících letech se chceme nadále držet vize soukromé, rodinné střední školy, a poskytovat tak veřejnosti nabídku vzdělání odlišnou od velkých vzdělávacích komplexů státních škol.

Naše škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Podněcujeme žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vedeme žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci. Cíleně vychováváme naše žáky ke vzájemné toleranci, respektu, ochraně lidských práv a mezikulturní citlivosti.

Nové i tradiční maturitní obory

Hlavní vzdělávací koncepce školy je v oblasti maturitního vzdělávání. Součástí výuky je spolupráce se sociálními partnery a část odborného výcviku žáků se v maturitních studiích realizuje v konkrétních podmínkách firem a institucí. Škola nabízí atraktivní obory z oblastí ekonomiky, podnikání, marketingu a také z tolik žádaného IT.

Zájemci o středoškolské studium si tak zde mohou vybrat ze dvou následujících moderních oborů:

Informační technologie 

Tento velmi atraktivní a perspektivní obor je určen všem, kteří se zajímají o programování a „svět IT“.

Absolvent uvedeného oboru bude schopen vykonávat například práci kvalifikovaného poradce, technika či prodejce prostředků informačních technologií, pracovníka uživatelské podpory, programátora, správce sítí, aplikací a operačních systémů a další profese.

Ekonomika a podnikání

Absolventi tohoto oboru se uplatní na trhu práce především jako ekonomové, finanční a marketingoví referenti, obchodní zástupci, pracovníci v oblasti bankovních služeb a pojišťovnictví a mnoha dalších ekonomicko-administrativních funkcích.

Po celou dobu studia jsou v jednotlivých oborech vyučovány dva cizí jazyky.

Studentům nabízíme atraktivní praxe a možnou garanci zaměstnání po ukončení studia.

Myslíme i na ty, kterým schází maturita, chtějí si zvýšit kvalifikaci, nebo zvažují rekvalifikaci. Těm nabízíme tříleté dálkové, nebo dvouleté denní nástavbové studium oboru

Podnikání

Studenti zde kromě rozšíření všeobecných znalostí získají nové poznatky v oblastech technicko – hospodářských i ekonomických činností.

Studium je zakončeno maturitou. Úspěšní absolventi tak mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Ostatní informace

Škola v roce 2011 obdržela Certifikát kvality soukromých škol, a také Pamětní medaili hejtmana Zlínského kraje za kvalitní preventivní program. Spolupracujeme s mnoha sociálními partnery, především firmami, u nich naši žáci mohou absolvovat část odborné přípravy na budoucí profesi. Naplňujeme tak vizi baťovské tradice – propojení školy a praxe. Naši studenti mají dobrá umístění v krajském kole ekonomické olympiády.

Školné

V oboru Ekonomika a podnikání, a také IT je školné stanoveno na 30000 Kč/rok. V nástavbovém studiu oboru Podnikání se jedná o částku ve výši 30000 Kč ročně.

Seznam oborů