Odborné učiliště a Základní škola Holešov

Nádražní 525/1, 769 01 Holešov
Telefon: 573 396 213 Email: info@ouholesov.cz Web: https://www.ouholesov.cz/

Úvodní slovo ředitele

Odborné učiliště vzniklo v roce 1982 jako elokované pracoviště OU Račice u Vyškova. V roce 1985 byla škola osamostatněna. Zřizovatelem školy je Zlínský kraj. V roce 2007 bylo Odborné učiliště Holešov sloučeno se Základní školou praktickou, jako přejímající organizace. Cílem sloučení bylo vytvoření větší, ekonomicky silnější organizace, zaměřené na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium na odborném učilišti je určeno žákům kteří splnili povinnou školní docházku a mají doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání. V rámci přijímacího řízení jsou žáci a jejich zákonní zástupci podrobně informováni o studiu, přijímací zkoušky žáci nekonají. Studium je tříleté a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Žáci po úspěšném absolvování zkoušek získají výuční list.

Připravenost absolventů

Naši absolventi získávají střední vzdělání a mají na trhu práce stejné předpoklady uplatnění jako žáci středních odborných učilišť. Na základě výučního listu mohou pracovat v daném oboru u organizací, nebo na vlastní živnostenský list.

Nabídka dalších služeb

Žáci mají možnost ubytování v internátě školy ve 2 až 4 lůžkových pokojích. Internát je v provozu ve dnech školního vyučování – pondělí až pátek. Celodenní strava je zajištěna ve školní jídelně, která je spolu s internátem součástí budovy školy. Žáci mají k dispozici venkovní hřiště, stolní tenis, posilovnu, využití PC učebny s internetem, zapojení do zájmové činnosti v různých kroužcích na internátu aj.
Poplatek za ubytování je 50,-Kč/ den a noc. Současná cena celodenního stravování činí 120,-Kč (oběd 35,-Kč)
Odborné učiliště je v bezprostřední blízkosti autobusového a vlakového nádraží.

Ostatní informace

Mimo zveřejněné dny otevřených dveří lze navštívit školu po telefonické domluvě.
Tel. pevná linka: 573 396 213 //mobil: 603 559 899 pondělí – pátek

Školné

Školné žáci neplatí.

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 525/1, 769 01 Holešov

Ředitel školy

Ing. Zdeněk Peška

Telefon

573 396 213

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 359 10

Seznam oborů