Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 433 011 Email: info@oauh.cz Web: https://www.oauh.cz/
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Úvodní slovo ředitele

Obchodní akademie je moderní, velmi dobře vybavená škola se 112 letou tradicí. Svým žákům poskytuje kvalitní vzdělání ve dvou oborech: Obchodní akademie a Informační technologie. Kvalitním vzdělávacím programem a vysokou úrovní výuky s podporou počítačových technologii, využitím tradičních i moderních výukových metod, je dobře připravuje nejen k maturitní zkoušce, ale i k úspěšnému nástupu do praxe a studiu na vysokých školách.

Připravenost absolventů

Hlavním vzdělávacím cílem maturitního studia je příprava středoškolsky kvalifikovaných odborníků pro praxi. Absolventi školy jsou také připravováni i pro studium na VŠ. Dlouhodobě je přijetí studentů ze všech tří oborů na vysoké školy a další vzdělávání na vysoké úrovni (obor Obchodní akademie- 90 %, Informační technologie 100 %).

Nabídka dalších služeb

V případě zájmu nabízíme ubytování na Domově mládeže v Uh. Hradišti nebo St. Městě. Pro sportovní aktivity je k dispozici vlastní tělocvična, posilovna. Aktivně spolupracujeme se zahraničními školami. Žákům nabízíme státní zkoušku z psaní na počítači, získání certifikátu ECDL a certifikátu CISCO. Nabízíme jazykové kurzy ukončené státní jazykovou zkouškou a možnost dalšího studia na VOŠ, pro zájemce kategorie 50+ Univerzitu třetího věku.

Ostatní informace

  • bezbariérová škola
  • možnost získání certifikátu ECDL, CISCO
  • bezplatná siť WiFi pro studenty
  • 7 PC učeben pro různé předměty
  • PC laboratoř CISCO, jazykové učebny
  • učebny vybaveny multimediální technikou
  • projekty pro udržení kvality výuky

Školné

Státní škola, bezplatné vzdělání.

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jiří Durďák

E-mail

info@oauh.cz

Telefon

572 433 011

Školní kariérový poradce

Ing. Adam Skovajsa

skovajsa@oauh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371731

Seznam oborů