Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín
Telefon: 577 006 555 Email: oatb@oazlin.cz Web: http://www.oazlin.cz

Úvodní slovo ředitele

„Dvě školy po jednou střechou“. Právě tímto sloganem charakterizujeme Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odbornou školu ekonomickou Zlín. Můžete na ní totiž získat nejen maturitní vysvědčení, ale i absolutorium s titulem diplomovaný specialista na vyšší odborné škole, tedy vzdělání pro život ve 21. století. V duchu baťovského hesla „ Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš“ vás rádi k těmto cílům dovedeme.

Připravenost absolventů

Na obchodní akademii můžete vystudovat obor obchodní akademie, kde je možno vybrat si jedno ze čtyř zaměření studia, tj. finance a daně, podniková ekonomika, veřejná správa a marketing a management. Absolvent obchodní akademie se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Může se v těchto zaměřeních naučit např. aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tj. orientovat se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů.

Nabídka dalších služeb

Nabízíme pronájem učeben, školní tělocvičny a školního hřiště.

Akreditované kurzy:
Kurz průvodce cestovního ruchu.
Kurz přípravy ke zkoušce FCE.

Ostatní informace

Naši žáci a studenti mohou ve svém volném čase pracovat ve studovnách na počítačích s bezplatným připojením k internetu. V informačním centru školy si mohou zapůjčit odbornou literaturu a v žákovské knihovně beletrii. Samozřejmostí jsou zájezdy do zahraničí, pro vybrané žáky i zahraniční praxe. Na cyklistických, turistických, vodáckých a lyžařských kurzech si pak všichni mohou utužit své zdraví i třídní kolektivy.

Školné

Školné se nehradí.

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Bělaška

Telefon

577 006 555

Školní kariérový poradce

Mgr. Irena Světlíková

I.Svetlikova@oazlin.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

005 66 411

Seznam oborů