Obchodní akademie Kroměříž

Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž
Telefon: 725761100,728883708 Email: info@oakm.cz Web: http://www.oakm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Obchodní akademie Kroměříž je škola s více jak stoletou tradicí, která poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obchodní akademie a informační technologie. Nedílnou součástí vzdělávání je také vysoká úroveň výuky předmětů všeobecného a jazykového charakteru. Do skupiny ekonomických předmětů patří ekonomika, účetnictví, statistika a písemná a elektronická komunikace. Do skupiny předmětů informačních technologií patří sestavování a údržba hardware, počítačová grafika, počítačové sítě a programování. Během vzdělávání jsou u žáků rozvíjeny všechny kompetence potřebné v zaměstnání případně při dalším studiu.

Připravenost absolventů

Obchodní akademie Kroměříž připravuje své absolventy pro výkon různorodých činností spojených s podnikáním, administrativou a informačními technologiemi. Většina absolventů školy pokračuje ve studiu na vysoké škole ekonomického, humanitního, přírodovědného nebo informatického zaměření.

Nabídka dalších služeb

Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Cena obědu je 30 Kč.

Ostatní informace

Škola dále umožňuje zahraniční stáže v projektu Erasmus+, zahraniční pobyty praxe v Mnichově, partnerské pobyty (Anglie, Rakousko, Polsko), organizuje výuky se zahraničními lektory, organizuje plavecký výcvik, lyžařský a vodácký kurz.
Žáci dále mohou skládat státní zkoušky z psaní na klávesnici.

Školné

NE

Kontakt

Adresa školy

Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

PhDr. Mojmír Šemnický MBA

E-mail

info@oakm.cz

Telefon

725761100,728883708

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

634587

Seznam oborů