MESIT střední škola, o.p.s.

Družstevní 818 - Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Telefon: 572 522 484 Email: skola@mesit.cz Web: https://www.mesitstredniskola.cz/cs

Úvodní slovo ředitele

Naše škola ve svých výchovně vzdělávacích programech naplňuje ideu zřizovatele školy skupiny MESIT, spojení teorie a praxe.
Nosné učební obory strojírenské a elektrotechnické jsou doplněny učebními obory C (praktická škola).

Připravenost absolventů

Absolventi maturitních oborů jsou kvalitně připraveni jak pro praxi, tak i ke studiu na vysoké škole.

Prioritou tříletých učebních oborů je výchova a příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou schopni vykonávat kvalitní práci ve svém oboru.

Absolventi, kteří mají zájem o další vzdělávání, mohou pokračovat v denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou, nebo v kombinovaném studiu zakončeném výučním listem.

Obory kategorie C připravují žáky především na reálný život.

Nabídka dalších služeb

Žáci se mohou zapojit do různorodých soutěží a zájmových aktivit. U vybraných technických oborů škola umožňuje žákům účast v odborných kurzech (např. svářečský).

Pro zájemce jsou zabezpečeny semináře a příprava k maturitní zkoušce, popř. ke studiu na vysoké škole.

Škola dále nabízí možnost využít spolupráce se zahraniční školou v oblasti vzdělávací, kulturní a sportovní.

Zájemcům zajistíme ubytování v domově mládeže.

Ostatní informace

Hlavní budova školy je obklopena zelení a nachází se v klidné části Uherského Hradiště – Mařatice. Atmosféru školy dokresluje její příjemný interiér.

Odborná praxe se realizuje v areálu zřizovatele – skupiny MESIT, který má zájem o kvalitní přípravu žáků a trvale umožňuje realizovat praxi ve svých společnostech, čímž tak dochází k propojování odborné teorie s praxí.

Škola je moderně vybavena a každoročně modernizuje své prostory i zařízení.

Školné

U oborů denního studia se školné neplatí.

Seznam oborů