Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Telefon: 575 750 300 Email: posta@mgvsetin.cz Web: http://www.mgvsetin.cz
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Úvodní slovo ředitele

Od roku 2013 nabízíme dva vzdělávací směry – gymnázium a zdravotnické obory. Prioritou Masarykova gymnázia je dobře připravit své studenty na vysokoškolské studium a zároveň jim pomoci lépe se orientovat v mnohotvárné realitě současného světa. Dbáme na kvalitu vzdělávání, což na jednu stranu klade vysoké požadavky na naše studenty i na nás samotné, na druhou stranu se nám naše společné úsilí vrací nejen v podobě výborných výsledků při přijímacích zkouškách na prestižní vysoké školy, ale i nemalých úspěších v nejrůznějších soutěžích a testech.

Masarykovo gymnázium nabízí možnost čtyřletého studia pro deváťáky i osmiletého studia pro žáky z pátých tříd. Svým zaměřením jsme gymnázium všeobecné, ovšem učební plány jsou připraveny tak, aby umožnily studentům posledních dvou ročníků výběr předmětů dle jejich zájmu a budoucí profesní orientace.

Zdravotnické obory připravuji budoucí zdravotní sestry, asistenty v nemocnicích, sociálních službách. Výuka je zaměřena na kvalitní odbornou přípravu na náročné a zodpovědné povolání. Absolventi najdou uplatnění v ambulancích, nemocnicích, sociálních službách, mohou také dále pokračovat ve studiu na VOŠ, bakalářském studiu, lékařských fakultách případně i jinak zaměřených ˇvysokých školách.

Profil absolventa

  • je všeobecně vzdělaný, připravený k vysokoškolskému studiu
  • aktivně ovládá dva cizí jazyky – A, N, F, Š, R;
  •  ve zvolených volitelných předmětech má hluboké odborné znalosti;
  • je zručný ve využívání počítačových a informačních technologií;
  • je připraven pro tvořivou samostatnou i týmovou práci;
  • uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání;
  • je komunikativní, kreativní;
  • je zodpovědný, s dobrými pracovními návyky.

Nabídka dalších služeb

Nabízíme odborné vzdělávací kurzy.

Školní jídelna nabízí stravování pro veřejnost, instituce a firmy. Cena oběda včetně nápoje je 66,- Kč. Stravování pro žáky 29,- až 31,- Kč.

Ostatní informace

V závěrečném ročníku absolvují žáci každý týden celkem 18 hodin volitelných předmětů – seminářů, které zaručují zároveň kvalitní přípravu na státní i školní část maturity. Studenti si například mohou volit semináře z biologie, chemie, matematiky, programování, historie, zeměpisu, společenských věd, ekonomie, práva a dalších předmětů, ze kterých pak mohou složit maturitní zkoušku, a zlepší tak svou vybavenost k dalšímu studiu či praxi.
Předností naší školy je také široká nabídka výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny si studenti mohou zvolit také němčinu, francouzštinu, španělštinu či ruštinu a jako volitelný předmět je k dispozici i latina. Rovněž připravujeme studenty na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE. Každoročně si mohou studenti své jazykové znalosti ověřit při výjezdech do Anglie, Francie, Rakouska či Německa.

Školné

Vzdělávání je bezplatné.

Kontakt

Adresa školy

Tyršova 1069, 755 01 Vsetín

Ředitel školy

Mgr. Martin Metelka

Telefon

575 750 300

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843351

Seznam oborů