Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573339085,608666138 Email: konzervator@konzkm.cz Web: https://www.konzkm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž poskytuje střední a vyšší odborné vzdělání v oborech Hudba a Zpěv. Je tedy možno studovat hru na smyčcové, dechové a klávesové nástroje, také hru na kytaru, akordeon, cimbál, harfu a bicí. Vyučujeme také klasický zpěv.

Připravenost absolventů

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Nabídka dalších služeb

Ubytování i stravování nabízí Domovy mládeže Arcibiskupského gymnázia Kroměříž a Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži . Studenti využívají celodenně budovu konzervatoře ke cvičení na nástroj (cvičebny), zkouškám komorních souborů a orchestru i přípravě do výuky.

Ostatní informace

V roce 2019 oslavila škola 70. výročí založení.

Školné

Školné nevybíráme. Rodiče žáků přispívají v rámci Spolku přátel kroměřížské konzervatoře. Spolek se finančně podílí na úhradě vstupného na koncerty, divadelní představení, poznávací exkurze, lyžařský kurz apod.

Kontakt

Adresa školy

Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Václav Křivánek

Telefon

573339085,608666138

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

70844534

Seznam oborů

  • Hudba

    Kód oboru 82-44-P/01 Období oboru 2024/2025
    Ukončení studia Absolutorium Délka studia 6
  • Zpěv

    Kód oboru 82-45-P/01 Období oboru 2024/2025
    Ukončení studia Absolutorium Délka studia 6