Jazyková škola David Samec

Náměstí Hrdinů 107, 686 03 Staré Město
Telefon: +420 777 563 563 Email: anglictina-uh@seznam.cz Web: https://www.anglictina-uh.cz

Jazyková škola Angličtina Uherské Hradiště, která se specializuje na výuku anglického jazyka, byla v Uherském Hradišti otevřena v roce 2009. Svým klientům nabízíme profesionální služby a individuální přístup v řešení jejich jazykových potřeb.

Jazyková škola Angličtina Uherské Hradiště nabízí kurzy běžné angličtiny založené výhradně na komunikaci v tomto jazyce, a to již od úrovně Beginner (úplný začátečník). Studenti si tak od úplných počátků zvykají angličtině naslouchat, rozumět i aktivně tento jazyk užívat, přičemž tyto procesy se dějí nenásilnou a přirozenou cestou – žádné memorování, ale spíše užití prostředků hry. Důraz je kladen v prvé řadě na konverzaci, až dále následuje slovní zásoba a gramatika. Také porozumění důležitým informacím z poslechových cvičení a čteného textu považujeme za nemálo důležité, avšak i tyto slouží pouze jako podklad ke konverzaci. Psaní delších textů (dopisů, zamyšlení, esejů) je řešeno formou dobrovolných domácích úkolů.

Jazyková škola Angličtina Uherské Hradiště nabízí výuku obecné i odborné angličtiny. Kurzy jsou rozděleny do úrovní podle znalostí účastníků. Rozlišujeme také mezi úplnými a tzv. falešnými nebo věčnými začátečníky, tedy těmi, kteří se k angličtině neustále vracejí, ale nejsou schopni své studium angličtiny efektivně završit. Důvodem bývá v drtivé většině případů nedostatečně efektivní výuka angličtiny v rámci českého školství, která v žácích a studentech vytváří komunikační blok. Často se tedy setkáváme s lidmi, kteří mají základní představu o anglické gramatice, avšak nulové schopnosti v angličtině komunikovat. Naše kurzy tento nedostatek poměrně úspěšně odstraňují.

STATUT STUDENTA

Máte všechny výhody studentů střední školy (daňové úlevy, rodinné přídavky, sociální a zdravotní pojištění, slevy na dopravu apod.). Podmínkou pro uplatnění výhod je maturita v roce 2023. Ostatní zájemci se mohou přihlásit bez nároku na výše uvedené výhody..  Ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří zatím nebyli úspěšní u maturitní zkoušky a maturitu budou skládat v opravném termínu v září 2023.

LEKTOŘI:

Lektoři, kteří budou v těchto kurzech učit jsou pedagogicky vzdělaní učitelé schválení MŠMT ČR.

PŘIJETÍ KE STUDIU:

Při podání přihlášky student předloží kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá, dodá jej před zahájením výuky, tj. do 29. 8. 2023, případně po vykonání opravné maturitní zkoušky v září. Před nástupem je sepsána řádná smlouva. Dále každý uchazeč absolvuje rozřazovací test (kromě začátečníků). Na základě dosažené úrovně znalostí prokázané v testu bude zařazen do výukové skupiny.

Do kurzu je možné přistupovat i během školního roku, podmínkou přistoupení je vhodná jazyková pokročilost a volné místo v kurzu.

ROZSAH STUDIA:

1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně od září do června mimo prázdniny stanovené MŠMT ČR.  Výuka je rozdělena do dvou vyučovacích bloků po 2 vyučovacích hodinách, a to 8.00-9.30 hodin a 9.45-11.15 hodin.

ZAKONČENÍ STUDIA:

Absolventi studia obdrží certifikát, schválený MŠMT ČR, potvrzující jejich roční studium.