Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 685 222 Email: posta@isscopvm.cz Web: https://www.isscopvm.cz/

Úvodní slovo ředitele

Naše škola nabízí kvalitní profesní vzdělání. Usilujeme o otevřenost, spolupráci a komunikaci jak mezi žáky, jejich rodiči a učiteli, tak s partnery, firmami na trhu práce. Naší snahou je nabídnout nejen kvalitní profesní vzdělání, ale i aktivity a vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání. Chceme, aby naši absolventi byli nejen vzdělaní a profesně zdatní, ale především hrdi na svou práci, na svůj obor, na své řemeslo a pomohli dál šířit známé rčení o zlatých českých ručičkách.

Připravenost absolventů

Absolventi tříletých oborů mohou pokračovat v nástavbovém studiu – dvouleté denní a tříleté dálkové formě. Výstupním dokumentem nástavbového studia je maturitní vysvědčení.

Absolventi čtyřletých oborů mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách, vysokých školách, zejména odborného zaměření.

Jsou také připraveni na studium jednoletých pomaturitních kurzů, zejména jazykových.

Nabídka dalších služeb

V areálu ISŠ – COP Valašské Meziříčí je možné pronajmout hřiště s atletickou dráhou pro jednorázové akce v maximální délce trvání 1 den, tělocvičnu, posilovnu, hernu stolního tenisu, aulu (88 míst), běžné učebny.

Stravování, ubytování – veřejnost může v areálu školy využívat tyto další služby: stravování (obědy, večeře), ubytování pro jednorázové akce.

Ostatní informace

Škola se aktivně zapojuje do realizace celé řady projektů.

Školné

Školné se hradí pouze v jednoletém pomaturitním kurzu anglického jazyka. Na školní rok 2022 – 2023 bylo stanoveno na 31.700 Kč a 300 Kč zápisné. Ve všech ostatních oborech se školné neplatí.

Seznam oborů