Gymnázium Valašské Klobouky

Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
Telefon: 577 320 572 Email: info@gymnazium-vk.cz Web: https://www.gymnazium-vk.cz/

Úvodní slovo ředitele

Gymnázium Valašské Klobouky působí v regionu již 75. rokem. Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium. Škola se zaměřuje na jazykovou přípravu žáků a na jejich přípravu pro vysokoškolské studium.

Připravenost absolventů

Připravenost a úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je vysoká , v průměru 98%. Absolventi si vybírají ze širokého spektra studijních směrů (tradičně lékařské, přírodovědné, právnické, ekonomické, technické, pedagogické i humanitní obory).

Nabídka dalších služeb

Škola má vlastní školní jídelnu. Žákům školy slouží  studovna s PC vybavením, sportovní hala, v nabídce mimoškolní činnosti jsou každoročně kroužky z oblasti jazykového,  uměleckého či sportovního zaměření. Při škole působí první středoškolské středisko mezinárodní studentské organizace AIESEC. Školu každoročně navštěvují stážisti z různých zemí světa.

Ostatní informace

Realizujeme projekty studentských mobilit: E- TWinning, Comenius, Erasmus, Tandem a projekty ESF zaměřené na inovaci vzdělávání a modernizaci vybavení školy. Škola disponuje odbornými laboratořemi, výtvarným ateliérem, hudebnou, výstavní galerií nebo např. sportovní halou s lezeckou stěnou. Škola má bezbariérový přístup.

Školné

Státní škola. Bezplatné vzdělávání.

Seznam oborů