Gymnázium Valašské Klobouky

Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
Telefon: 577 320 572 Email: info@gymnazium-vk.cz Web: https://www.gymnazium-vk.cz/

Úvodní slovo ředitele

Gymnázium Valašské Klobouky je školou s 70 letou tradicí. Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium. Škola se zaměřuje na jazykovou přípravu žáků a na jejich přípravu pro vysokoškolské studium.

Připravenost absolventů

Připravenost a úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je vysoká , v průměru 98%. Absolventi si vybírají ze širokého spektra studijních směrů (tradičně lékařské, přírodovědné, právnické, ekonomické, technické, pedagogické i humanitní obory).

Nabídka dalších služeb

Škola má vlastní školní jídelnu (hlavní jídlo s výběrem salátů) a školní bufet. Žákům školy slouží  studovna s PC vybavením a kurzy z oblasti jazykového, ekonomického, uměleckého a sportovního zaměření. Při škole působí první středoškolské středisko mezinárodní studentské organizace AIESEC – školu pravidelně někokolikrát do roka navštěvují stážisti z různých koutů světa.

Ostatní informace

Projekty: E- TWinning , Comenius, jazykové programy – mezinárodní výměny mládeže GLOBE – studium klimatu a biocenoz žáky školy s napojením na NASA. Projekty ESF – od r. 2012 2 projekty zaměřené na inovaci vzdělávání, od roku 2013-2014 partnerství v projektu zvyšování kvality vzdělávání v kraji Jazykové učebny, odborné laboratoře, moderní sportovní hala, lezecká stěna, výtvarný ateliér, galerie. Škola má bezbariérový přístup.

Školné

Státní škola. Bezplatné vzdělávání.

Seznam oborů