Gymnázium Uherské Hradiště

Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 434 101 Email: horky@guh.cz Web: https://www.guh.cz/

Úvodní slovo ředitele

Gymnázium je nejvyšší všeobecně vzdělávací instituce v našem školském systému. Jejím úkolem je komplexní příprava na studium všech typů vysokých škol. Gymnázium Uherské Hradiště úspěšně plní tuto úlohu již 135 let. Bohatá a rozmanitá náplň studia, výborné výsledky při následném vysokoškolském studiu a skvělé uplatnění v profesním životě činí pro talentované žáky právě tuto školu jako nejlepší volbu.

Připravenost absolventů

Všeobecné zaměření studia poskytuje ten nejlepší základ pro studium na jakékoliv vysoké škole. Ve 3. a 4. ročníku si žák určuje své zaměření výběrem volit. předmětů, aby i nadále mohl rozvíjet své znalosti, a byl tak v plné míře připraven pro další studium. Naše úspěšnost při přijímacím řízení na vysokých školách se pohybuje kolem 98,9 %, což nejlépe poukazuje na kvalitu výuky. V naší škole se vyučuje jazyk anglický, německý, francouzský, ruský, španělský a latinský.

Nabídka dalších služeb

Je umožněno složení státních jazykových zkoušek, cambridgské zkoušky First Certificate in English, DELF ve francouzštině, Sprachdiplom v němčině. Samozřejmostí jsou odborné a jazykové učebny, laboratoře, moderní tělocvična, venkovní hřiště i odpočinkové plochy. Jídelna poskytuje denně možnost volby ze dvou jídel. Je plně zabezpečen bezbariérový přístup. Výměnné zahraniční pobyty, práce na mezinárodních projektech.

Ostatní informace

Pod vedením kvalifikovaných pedagogů jsou žáci připravováni na účast v nejrůznějších soutěžích, olympiádách, SOČ. Při reprezentaci školy dosahují výborných výsledků nejen v krajských a celostátních kolech, ale i v mezinárodních kláních. Nejlepší studenti z každého ročníku jsou finančně ohodnoceni.

Školné

Vzdělávání je bezplatné

Kontakt

Adresa školy

Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Richard Horký

E-mail

horky@guh.cz

Telefon

572 434 101

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371684

Seznam oborů