Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 685 061 Email: gymroznov@gymroznov.cz Web: http://www.gymroznov.cz/

Úvodní slovo ředitele

Gymnázium bylo založeno v roce 1956. Prošlo výraznými změnami a dnes se jedná o střední školu všeobecného zaměření, která je otevřena všem dostupným objektivním informacím, novým způsobům komunikace a jazykovým schopnostem, které týmově podporuje. Dále se opírá ve svém pojetí o vzájemnou důvěru, odpovědnost a slušné jednání v rámci tolerantního respektu. To vše nám spolu s odbornými vědomostmi dává možnost připravit naše žáky pro jejich další profesní a osobnostní růst.

Připravenost absolventů

Absolventi gymnázia mohou studovat na všech typech vysokých škol vzhledem k všeobecnému zaměření studia. Během 3. a 4. ročníku dochází k jejich částečné profilaci volbou volitelných předmětů. (Konverzace v cizím jazyce, dějepis, společenskovědní seminář, seminář biologie, fyziky, chemie, matematiky, informačně technologický základ, psaní na PC všemi deseti – ZAV, estetický seminář……)

Nabídka dalších služeb

Jídelna (výběr ze dvou jídel)
Knihovna, studovna
Venkovní hřiště, dvě tělocvičny
Poznávací zájezdy (tuzemské i zahraniční)
Jazykové výměnné pobyty (Německo, Francie, Anglie)
Kroužky (pěvecký, sportovní, matematický, fyzikální, Zav – psaní na PC všemi deseti, programování webových stránek, divadelní, turisticko-historický)

Ostatní informace

  • Pořádáme adaptační pobyty pro žáky prvních ročníků.
  • Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Ostravě.
  • Konverzaci v anglickém jazyce vyučuje na škole i rodilý mluvčí.
  • Adopce na dálku – škola je zapojena do projektu a dalších charitativních akcí.
  • Reprezentace v soutěži ZAV.
  • Školní časopis GUSTAV.
  • Realizace divadelního představení pro veřejnost.

Školné

Vzdělávání je bezplatné.

Kontakt

Adresa školy

Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

Telefon

571 685 061

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843393

Seznam oborů