Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Palackého 524, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 098 Email: gym.hol@gymhol.cz Web: https://www.gymhol.cz/

Úvodní slovo ředitele

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov má více jak 120 letou tradici. Svým žákům poskytuje všeobecné vzdělání ve dvou oborech, a to čtyřletém a osmiletém. Výběrem volitelných předmětů s posílenou hodinovou dotací se žáci profilují a připravují nejen k maturitní zkoušce, ale především k úspěšnému studiu na vysokých školách v České republice i v zahraničí.

  • 124 let vzdělávací tradice
  • Vstřícné prostředí – zajímá nás každý žák jako individuální osobnost
  • Kvalitní všeobecné vzdělání s velkou možností postupné volby studijního zaměření = příprava na všechny typy univerzit a vysokých škol v ČR i v zahraniční = otevřené cesty pro život ve 21. století
  • Vysoký počet hodin cizích jazyků – angličtina, ruština, němčina, francouzština, španělština
  • Výuka angličtiny s rodilými mluvčími
  • Jazykovka ve škole = několik typů jazykových kurzů přímo po vyučování – certifikáty PET/First, konverzační, „doučovací“
  • Zahraniční partnerství a výměny, možnost zapojit se do mezinárodních projektů a mobilit Erasmus+
  • Přírodovědné, badatelské, cestovatelské, poznávací, kulturní, sportovní, zážitkové aktivity
  • Rozvrh hodin přizpůsobený modernímu životnímu stylu, pohodlný příjezd do školy i pro dojíždějící

TRADICE – KVALITA – BUDOUCNOST

Školné

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov je státní škola. Vzdělávání je bezplatné.

Kontakt

Adresa školy

Palackého 524, 769 01 Holešov

Ředitel školy

PaedDr. Zdeněk Janalík

Telefon

573 398 098

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 35 774

Seznam oborů