Gymnázium Kroměříž

Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž
Telefon: 774609585,577544813 Email: havela@gymkrom.cz Web: https://www.gymkrom.cz/

Úvodní slovo ředitele

Gymnázium Kroměříž je vzdělávací institucí s téměř 140 letou tradicí. Nabízí žákům čtyřleté studium v jedné třídě a osmileté studium ve dvou třídách. Unikátem školy je nejen možnost získání německého jazykového diplomu DSD. Na škole působí německý a anglický lektor, škola nabízí výuku A, N, F, L, R. Škola pořádá vlastní kurzy k přijímacím zkouškám. Díky projektům je škola velmi dobře vybavena didaktickou technikou.
Vize Gymnázia Kroměříž :
Chceme být školou maximálně možného rozvoje každého žáka i učitele.
Jsme škola, kde se učitelé a žáci vzájemně obohacují. Každý může říct: „Jsem rád, že sem patřím“.

Připravenost absolventů

Výuka je vedena kvalifikovanými učiteli, kteří se neustále vzdělávají. Opakovaná úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na VŠ, stejně jako vysoká úspěšnost u maturitních zkoušek jsou dokladem dobré připravenosti pro studium na VŠ. Mezi nejfrekventovanější fakulty u našich absolventů patří lékařské, technické, přírodovědecké, právnické i pedagogické.

Ostatní informace

•Od 3.ročníku široká nabídka volitelných předmětů se zaměřením na budoucí studium na VŠ
•Práce v pěveckém sboru, divadelním či recitačním souboru, E-Twinnigu
•Jazykově-poznávací exkurze – Anglie, Francie, Rusko, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko

•Výběrový lyžařský kurz, kurzy vodní turistiky, adaptační pobyty, turistické kurzy

Školné

Bezplatné vzdělávání.

Kontakt

Adresa školy

Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Josef Havela

Telefon

774609585,577544813

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

70843309

Seznam oborů